Sidverktyg

Koha utan upphandling

En fråga som ofta återkommer när jag är ute och föreläser om Koha och/eller projektet är ”behöver man upphandla?”. Det enkla svaret är ”nej”. Det lite längre är ”kanske”. Eftersom Koha är gratis behöver man inte upphandla systemet. Om man däremot vill lägga ut lite större belopp på att ta hjälp av någon för drift, support och utveckling gäller dock de vanliga upphandlingsreglerna för att upphandla vem som skall sälja de kringtjänster man vill ha till sin Koha-installation.

Jag redde ut frågan med Samer Mahra som är upphandlingschef i Falkenberg. De exakta ordalydelserna var:

Finns det några formella regler för upphandling av programvara som är publicerad med fri licens (ofta kallad open source) där priset är noll? 

Jag vill minnas att jag läst något om att man kan välja fri programvara utan upphandling, men att om man vill använda företag för drift, support, utveckling osv. så kan man behöva upphandla de tjänsterna.

Samers svar:

Svar på din fråga: korrekt uppfattat. Så länge tjänsterna är kostnadsfritt och inte beroende skapande till en leverantör med tillkommande kostnader för drift och utveckling är det OK.

Eventuella tjänster i form av utveckling och support ska upphandlas.

Relevant i sammanhanget är nog också att beloppsgränsen för direktupphandling sedan den 1 juli 2014 år höjd till 505 800 kr.