Sidverktyg

Olika utseende på Opac för bibliotek i gemensam installation

Jag har tidigare berört möjligheten att använda Koha som mer av en fullständig webbplats än bara en Opac och det faktum att den funktionen utvecklats mer på sistone. En välkommen nyhet som nu är på väg in i Koha är att kunna använda olika CSS-mallar och jQuery-skript beroende på vilken filial man visar. Tillsammans med exempelvis den befintliga möjligheten att styra nyheter till specifika filialers opac får t.ex. Hylte möjlighet att skapa ett avvikande utseende för skolbiblioteket som formellt inte sorterar under folkbiblioteket. För t.ex. flera kommuner som samarbetar kan detta vara värdefullt.