Sidverktyg

Flexiblare påminnelser och övertidsavgifter

Ett område där Hylte skiljer sig från många andra Koha-bibliotek är övertidspåminnelser. Lite förenklat har man inga övertidsavgifter utan bara en påminnelseavgifter á 50 SEK när man behöver skicka en påminnelse. Sedan händer lite olika saker beroende på om mediet är reserverat, om det är ett hyrmedia osv. Rådande ordning i Koha är dock att man (förenklat) har avgift X valutaenheter per försenat media och tidsenhet Y dagar.  

Vi såg en patch för ”static fines” under utveckling och tog kontakt med företaget som skapade den för en kunds räkning. Den visade sig vara grunden till vad vi behöver och de kommer nu att utöka funktionaliteten för att göra det möjligt att använda vilka kombinationer av avgift/dag och avgift/påminnelse man vill. Det blir också möjligt att styra så att t.ex. avgiftsbelagda medier har en snabbare kravstege än gratismedier osv. Man kommer också att kunna styra om man vill gruppera så att påminnelse 1,2,3 osv skickas separat även om de genereras samma dag eller om man vill ha en samlad påminnelse (vilket naturligtvis blir billigare för låntagaren om man tar en avgift per påminnelse).

För närvarande diskuterar vi våra krav med firman och de kommer sedan att inhämta synpunkter från Koha-gemenskapen innan de skapar en patch. Relevant tråd på Bugzilla för den som vill följa arbetet är 11092.