Sidverktyg

Dölja fjärrlån från Opac

Vi hanterar ju (som en del andra Koha-bibliotek) fjärrlån med en egen medietyp för att kunna styra omlån, lånetid osv separat för dessa lite speciella lån. Det är inte heller säkert att man vill att de skall synas i Opac och då är systemparametern ”opachiddenitems” guld värd. Den kan användas för att dölja poster i opac baserat på valfritt fält i tabellen items (se SchemaSpy för en översikt av itemstabellens fält).

För att dölja fjärrlån räckte det för oss att dölja allt med koden FJ. Notera att koden är vår egen och den som vill använda tricket måste använda de koder för medietyper (eller annat man vill basera döljandet på) som gäller i den egna installationen.

Hela innehållet i vår ”opachiddenitems” är ”itype: [FJ]” utan citattecken.

Värt att notera är att det här bara är en grundläggande tillämpning av denna systemparameter. Det bör gå att använda den för att dölja såväl enskilda poster som olika grupperingar av poster baserat ett otal urvalskriterier.