Sidverktyg

Strategier för att anpassa Koha – några korta vägvisare.

Som med alla nya system man sätter sig med hittar man även som ny Koha-användare saker man vill ändra på. Visserligen byggs Koha utifrån vad biblioteken betalar för att få byggt, men det känns ändå ovant i början med ett nytt system. En god portion av det brukar bara vara den vanliga ovanan vid ett nytt system, men ofta kan man ändå efter att man lärt sig arbetsflödet hitta saker som man vill eller rentav behöver ändra på. För att underlätta i det läget sammanfattar jag nedan min kunskap såhär långt om i vilken ordning man skall leta efter lösningen:

  • Systemparametrarna – Den första punkten att titta efter varje gång man undrar om Koha kan göra ”trick X”. Utvecklarna är ganska försiktiga med att bryta folks arbetsflöden så nya funktioner är ofta avstängda när de lanseras och man får manuellt slå på dem. I systemparametrarna är det alltså en god idé att titta om man inte noga följt release notes för de senaste versionerna. Har man gått igenom några uppgraderingar blir man ofta förvånad över vad man hittar för nytt godis i systemparametrarna.
  • Dokumentation och diskussion – Även om en funktion inte finns ännu så kan den mycket väl vara under utveckling. Efter en titt i manualen så gör man därför klokt i att göra några breda sökningar på Bugzilla för att se om någon håller på med den utveckling man önskar. Det är flera gånger som vi upptäckt att ”skynda långsamt” från vår sida betytt att någon annan hunnit bygga det vi funderat på. Även att fråga de på IRC eller söka igenom chathistoriken från IRC eller de olika epostlistornas arkiv är bra innan större förändringar.
  • ”Kommunens färger” – en av de enklaste sakerna att ordna är att få kommunens färger på opacen. Det finns redan systemparametrar där man kan baka in de CSS-mallar man önskar för såväl Opac som personaldel. Bra systemparametrar är ”opaccolorstylesheet” och ”OpacFavicon” samt ”OPACMobileUserCSS”. Notera att ”opacsmallimage” för att lägga in en egen bild inte i temat ”Bootstrap” som är det modernaste inte längre används för att lägga in en egen logga. Det görs nu med CSS istället.
  • ”Våran boktipswidget”, ”Instragramflödet”, ”Länkarna till våra bloggar”. I Koha finns ett verktyg för att skriva nyheter för såväl personaldelen som de olika översättningar man aktiverat för Opac. Det tar gladeligen emot hur mycket HTML som helst och där kan man baka in även roliga widgetar för tillfällig visning. Mer permanenta saker lägger man lämpligen i några av de fördefinierade områdena som finns. Under Opacinställningarna finns det mängder att pilla på, men en bra början är ”opaccredits”, ”opacheader”, opacMainUserBlock”, ”OpacMainUserBlockMobile”, ”OpacMySummaryHTML”, OpacNav”, ”OpacNavBottom”, ”OpacNavRight”, ”OpacResultsSidebar” som alla är olika färdiga områden för att baka in extra HTML.
  • ”Jag vill flytta den här biten hit” – jQuery är nästan alltid svaret på hur man ändrar på saker utan att behöva bygga om själva Koha. Åtminstone när det gäller att ta bort saker man inte vill visa eller flytta om i t.ex. hur information struktureras på en sida. jQuery är ett javascriptbibliotek som är så populärt att det är ett litet fenomen i sig självt. Det är dock inte ett komplett språk så bakgrundskunskaper i Javascript är att rekommendera. För den som vill lära sig finns utmärkta introduktioner om såväl Javascript som jQuery på W3schools.
  • ”Jag vill verkligen bygga om hela surven på riktigt” – Menar man allvar med att man vill göra om t.ex. hela strukturen på sidorna i opacen så får man ge sig på mallarna. Detta är lite outforskat område för mig så jag uppmanar alla som funderar på det att prata med andra Koha-utvecklare och börja med att ta en titt på systemparametrarna ”OPACXSLTDetailsDisplay” och ”OPACXSLTResultsDisplay” om det är Opac man vill ändra.
  • ”Jag vill bygga en egen Opac från grunden” – API:erna är din vän här. Det är definitivt att rekommendera att både läsa utvecklarwikin, men framför allt prata med utvecklarna på den specifika utvecklarlistan och på IRC. En vink om hur man löser olika bitar finns dock i en bra sammanställning på den här sidan som lever på samma servrar som vår egen installation.
  • ”Vad lökigt skrivet” – översättningen kan spöka ibland eftersom man sällan har kontexten riktigt klar för sig när man översätter utan ofta får korta bitar i taget. Exempelvis översattes ”First”, ”Second” och ”Third” på ett ställe till ”Först”, ”Sekund”, ”Tredje” vilket är rimligt om man inte vet att det är tre ord som visas bredvid varandra. Här justerar jag vartefter vi upptäcker (och inte minst vartefter jag hinner).