Sidverktyg

Lästips – delrapport från 5 yes.

På bloggen ”Mediesamarbete – sanning och konsekvens” rapporterar kommunerna i ”5 Yes”-samarbetet i sann open source-anda om sitt nuvarande projekt där de utreder möjligheten att gå ihop i en gemensam katalog. De undersöker också om den katalogen skulle kunna vara Koha.

Den senaste bloggposten ”Systemgruppen delrapporterar” tycker jag är spännande läsning då de lagt upp sin rapport med systemgruppens tankar om Koha. I bilagorna får man möjlighet att även de hur de enskilda kommunerna och där finns det kloka argument både för och emot Koha.