Sidverktyg

Göra själv eller ta hjälp – tre sätt att hantera drift av Koha

En av de stora styrkorna med fri programvara är att man får göra allt (eller så mycket man vill) själv. Man är fri att bygga vidare på systemet helt efter eget huvud och utan hänsyn till andra om man så vill. Tack och lov så behöver man faktiskt inte göra något själv om man inte vill. De allra flesta bibliotek har nog varken en Perl-utvecklare eller en servertekniker bland personalen. Det är här det 40-tal företag som säljer tjänster kring Koha kommer in. De kan hjälpa till med utbildning, installation, drift, backup, utveckling m.m. Betyder det då att man ger upp sin frihet? Nej – man äger fortfarande sitt system och väljer själv hur mycket hjälp man vill köpa med sådant som är svårt. Det man betalar för är inte systemet utan kompetensen att ta hand om systemet bakom kulisserna.

Jag har illustrerat just hur man kan ta olika mycket hjälp av en leverantör i ett antal personliga brev på följande sätt:

A) Man köper allt från en leverantör. Då behöver man bara betala räkningen och öppna sin webbläsare så sköter leverantören allt annat.
B) Den egna IT-avdelningen sätter upp en virtuell server (funkar även i Microsoftmiljö) dit en Koha-leverantör får tillgång via t.ex. SSH för att installera Koha. Då kan den egna IT-enehten drifta den virtuella servern och sköta backup på egen hand.
C) Den egna IT-avdelningne gör ännu mer själva. De kanske driftar hela servern på egen hand och installerar uppdateringar, sköter backup av databasen osv. Här kanske man bara tar hjälp om det är något sällsynt specialfall man behöver hjälp med.

För de tre installationer jag är involverad i (Hylte, Munkagårdsgymnasiet och vår egen kommande konstdatabas) använder vi modell A. För Hylte har vi dock förberett så att vi enkelt kan gå över till modell B. Kostnaden är specificerad i kontraktet till 5 konsulttimmar och priset i övrigt detsamma. Att det inte blir billigare när man driftar själv beror på att besparingen som leverantören gör på webbhotell snabbt äts upp av merjobbet i att administrera en installation som inte längre befinner sig i leverantörens standardiserade servermiljö.

Kort sagt – man väljer själv.