Sidverktyg

Oslo anställer

En parentes rent praktiskt i vårt projekt, men ändå intressant att notera att Oslo nu börjar rekrytera egen Koha-kompetens. För att göra sådana besparingar att man faktiskt kan göra nyrekryteringar krävs naturligtvis ganska stora bibliotek, men där kan konsortier vara en lösning för att få upp storleken på de sammanlagda besparingarna.