Sidverktyg

Föreläsning i Stockholm ”Lite kunskap gör mycket nytta”

viktor-alltidonsdag-kohaFörra veckan var jag i Stockholm i Regionbibliotek Stockholms regi och höll en föreläsning på Spelbomskan för ett trettiotal åhörare under titeln ”Lite kunskap gör mycket nytta”. För den ur publiken som till äventyrs hittar hit till bloggen bjuder jag på en PDF med mina bilder från föreläsningen + vissa summariska kommentarer. Fokus den här gången var mindre än vanligt på själva Koha och lite mer på rollen som beställare och att man med Koha kan växa och successivt ta mer ansvar. Till skillnad från med stängda produkter finns det inget tak där leverantören säger ”hit men inte längre” för den som vill lära sig mer och jobba med att anpassa sitt system.

Publiken verkade nöjd och jag har också fått vissa frågor i efterhand som jag följt upp på e-post. Min egen reflektion efter föreläsningen är att Koha som alternativ för Svenska bibliotek på ett annat sätt än tidigare är ute ur ”experimentstadiet”. Inte minst med anledning av Oslos satsning på Koha.

Bilden är lånad från Regionbibliotek Stockholm med deras välsignelse. För den som vill ha ett ansikte på mig så är den faktiskt ganska representativ.