Sidverktyg

Fast as a shark?

Snabbare är alltid bättre när man jobbar i webbaserade system så iIgår började vi testa cachningstekniken Plack som utvecklarna med gemensamma resurser håller på att att infoga i Koha. Opac-delen är redan vältestad, men för personalgränssnittet är stödet mer experimentellt. Vi har hjälpts åt att jobba igenom vanliga uppgifter i en testmiljö på både Hyltes miljö och på Safari och Chrome under OS X. Generellt funkar det väldigt bra och framförallt ger Plack ett mycket responsivare gränssnitt. Koha går helt enkelt som tåget med Plack aktiverat.

Jag har jobbat mig igenom (mer eller mindre) hela systemet och även om det inte går att fånga upp alla kombinationer av inställningar och alla sätt att klicka sig runt systemet så antyder några timmars testande att vi kanske skulle våga köra det på prov en dag i skarp drift. Fokus har varit vanligt förekommande uppgifter som skapa eller importera poster, redigera poster, lägga till och ta bort exemplar, låna ut, lämna tillbaka, reservera, gallra, hantera minneslista, göra lite administrativa sysslor, söka katalogen både fritext och avancerad sökning, lägga till låntagare, ändra låntagares uppgifter, ta hand om ändringar, inköpsförslag osv som låntagare postat.

Vissa knepigheter har dock uppträtt men än så länge har alla utom en visat sig vara vanliga buggar som inte har med själva Koha att göra. Exempelvis så finns det en ny funktion (eller så har jag bara inte sett den innan) där man kan göra listor över låntagare vilket är praktiskt när man t.ex. har en bokcirkel. Här visas dock inte svenska tecken i adresserna korrekt, men det är samma sak i vår vanliga installation. Det som dock möjligen kan vara en Plack-relaterad bugg är att RSS-flödet för en sökning i Opacen vid ett tillfälle inte ville visas korrekt. Sedan hade vi en liten störning i morse när svenska tecken generellt såg konstiga ut i 20 minuter men det är oklart om det har med Plack att göra eller om det var något med själva servern som fick hicka – eller för den delen min miljö med webbläsarna.

En av ”usability”-gudarna är ju Jacob Nielsen och i en kolumn baserad på hans bok ”Usability Engineering” från 1993 skriver han om just hur viktigt det är att hålla nere responstiderna för att användaren (i detta fall oftast bibliotekspersonalen) skall kunna hålla fokus på sin uppgift. Om jag tillåter mig att sammanfatta hans resultat är det som följer:

  • 0.1 sekunder är gränsen för att man skall uppleva att man får respons direkt på något man gör i ett program. Det är naturligtvis en nästan omöjlig responstid på webben där saker skall snurra igenom ett antal abstraktionslager på en server, skickas tvärsöver jordklotet och sedan ritas upp i användarens webbläsare.
  • 1.0 sekunder är gränsen för att man skall ha ett obrutet tankeflöde. Tar det mellan 0.1 och 1.0 sekunder behöver systemet inte ge någon särskild feedback men som användare tappar man känslan av omedelbarhet.
  • 10 sekunder är den yttersta gränsen för att alls komma ihåg vad man höll på med. Tar någonting längre än 10 sekunder behöver systemet annonsera det så att man kan göra annat under tiden.

En av de största vinsterna med Plack är just att responstiden hamnar på rätt sida om 1.0 sekunder. Istället för en responstid på kanske 1,5-2 sekunder så ligger vi nu i dagens tester generellt i spannet 400-900millisekunder. Det ger en tydlig förändring i hur responsivt man upplever systemet. 

Så även om Plack är ”fast as a shark” som i Accepts gamla slagdänga så är det inte en ”killer” utan snarare en ”killer feature”.