Sidverktyg

Studiebesök från Mölndal

I slutet av september hade jag nöjet att träffa Krister Andréasson som var på studiebesök här med anledning av Kohaprojektet. Krister som är en av de goda IT-krafterna i bibliotekssverige var entusiastisk inför Kohas möjligheter och hade flera intressanta idéer och förslag. Jag tänkte ta upp några av dem här för att ge möjlighet för fler att diskutera dem.

Begränsa maxbredden på Opac – den publika webben är nu responsiv i CCSR-temat och skalar fint för användning på mindre enheter som smartphones. På riktigt stora skärmar kan dock layouten bli onödigt utdragen. Nu jobbas det dock på ytterligare ett nytt och förfinat tema och denna synpunkt kan kanske vara ett inspel till detta arbete.

Integrering av bilder och beskrivningar även från svenska medieleverantörer som Adlibris. Detta är något som vi redan funderat på i projektet men som kvarstår att göra.

Möjlighet att använda samma installation för att exponera olika gränssnitt om man t.ex. vill bygga en dedikerad mobillösning eller en barnopac? Här är jag osäker på vad som redan går att göra. Jag har en svag aning om att varje filial kan ha en egen opac, men tills vidare låter jag det vara osagt.

Typeahead vid sökning. Exempelvis Stockholms stadsbibliotek har en sökruta som exponerar möjliga träffar redan när man börjar söka. Något sådant för Koha kunde vara intressant men kan å andra sidan kräva en del jobb med att koppla ihop den med indexeringsmotorn. Då Koha har stöd för såväl den traditionella indexeringsmotorn Zebra som den (i Koha) nya Solr känns det som ett lite större projekt.

Att kunna välja vad som skall visas i Opac – klart! Krister önskade möjligheten att kunna styra vilka fält från posterna som visas i Opac och inte. Det upptäckte vi dock redan är möjligt.

En hemknapp i ”mobilwebben”. Skalar man ned Opacfönstret till smartphonestorlek prioriteras logotypen bort vilket också gör att ”hemknappen” försvinner. Detta är närmast något att hålla koll på i den nya responsiva webben som skapas.

Koha som CMS diskuterades. Jag umgås med planer på att lägga till stöd för att prenumerera på nyheterna i Opac via RSS samt att göra det möjligt för användarna att kommentera nyheter. Om man också uppgraderar ”Tiny CMS”-funktionen i Koha för att fungera väl med det nya temat så kan man använda Koha som komplett webbplats för sitt bibliotek utan att behöva ha separat blogg eller webbplats med informationssidor. Krister påpekade att det då vore intressant att kunna arkivera nyheterna och kanske även låta dem knytas till specifika sidor. På så sätt kan man publicera alla nyheter i samma flöde men också styra dem till olika sidor i CMSet.

Genomgång av listor – Att skylta att en bok är del av en lista visade sig redan finnas. Men möjlighet att göra dynamiska listor och möjlighet att publicera en redaktionell kommentar i samband med listan efterfrågades.

Publika profiler för personalen där man kan se vilka listor någon skapat, vilka taggar man lagt in, vilka stjärnmarkeringar man satt, kontaktinformation osv vore intressant för de som redan jobbar med t.ex. bokmärken av typen ”Eva tipsar” och andra synliggörandefrågor.

Att visa alla böcker med ett visst antal stjärnor vore ett intressant sätt att göra breda sökningar.

Göra vidaresökning på facetter tydligare genom att visa hur många träffar de ger. Exempelvis:
Författare:
Gardell, Jonas (8)
Gimson, A.C. (1)
Graaff, Herman J. De (1)