Sidverktyg

Vi talar på några kommande konferenser

Ni som vill ta del av projektets resultat har hittat rätt eftersom bloggen är en av projektets viktigaste kanaler. Här kan ni kontinuerligt följa processen. När projektet avslutas sista december 2014 kommer vi också att publicera en sammanfattande rapport. Den som vill är alltid välkommen att höra av sig via t.ex. e-post, telefon eller kanske boka ett studiebesök. För ytterligare andra kan det vara intressant att få en lite mer samlad rapport under en konferens där man också kan ta del av andra intressanta föreläsningar. I den kategorin har vi inom projektet blivit tillfrågade av två kommersiella konferenser att hålla föredrag och lovat att medverka följande datum:

Inställt – 29 november 2013 – Framtidens biblioteksverksamhet (arrangeras av CKU)

Jag talar kl. 13:30 under rubrikerna:

Koha – billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek

 • Maktanalys – vem bestämmer egentligen över biblioteken?
 • Historiken bakom Koha – vad är det och varför ska biblioteken använda det?
 • Koha i Sverige – funktioner och erfarenheter av systembyten
 • Frågor och diskussion

Monica Falk, kultur- och fritidschef i Hylte kommun talar sedan kl. 15:15 under rubriken:

Att i praktiken börja använda Koha – exemplet Hylte folkbibliotek

 • Varför vi valt att migrera till Koha
 • Förberedelser inför övergången
 • Personalens upplevelse av att implementera Koha
 • Lärdomar vi dragit under resans gång – konkreta tips och råd

30 januari 2014 – Framtidens bibliotek 2014 (arrangeras av Conductive).

Jag och Helena Sandström som är IT-bibliotekarie medverkar under rubrikerna:

Billigare och bättre med öppna systemet Koha i Hylte
 • Erfarenheter från flytten till Koha
 • Att arbeta öppet och globalt
 • Vad har det betytt för användarna och personalen?
 • Vilka nya möjligheter ger Koha?

Andra tillfällen att ta del av projektet

Jag kommer också att medverka under den bokbusskonferens som planeras i Falkenberg under 2014. Mer information kommer när det närmar sig.

Min ambition är också att vi skall finnas representerade på andra befintliga konferenser som t.ex. Biblioteksdagarna och Bok och bibliotek under 2014. Inget är dock ännu bokat här. Att kunna ta del av projektets resultat utan att betala dyra konferensavgifter är dock prioriterat.

Uppdatering: Konferensen ”Framtidens biblioteksverksamhet” den 29 november är inställd.