Sidverktyg

Möjligt att rösta på Viktor för innovationspris med anledning av Koha-projektet

Tom den 18 oktober skall det gå att rösta på de nominerade för ”Open library solutions innovationspris 2013” varav jag har nöjet att vara en. Motiveringen ”Viktor har med mod och initiativkraft introducerat ett bibliotekssystem som helt bygger på öppen källkod, Koha. En pionjärinsats för hela biblioteksnorden” får jag säga värmer. Värt att notera är dock att konkurrensen är hård då både Lo Claesson och Kristin Olofsson också är nominerade.

Även om nomineringen naturligtvis gläder mig på ett personligt plan är det Hylte bibliotek som jag vill lyfta fram som pionjärerna. Det är de som vågade ta steget att bli första folkbibliotek med Koha i Sverige. Och oavsett hur det går i omröstningen läser jag nomineringen som ett tecken på att vi uppfyller projektets mål att skapa en fri teknisk infrastruktur för svenska bibliotek.