Sidverktyg

Koha beter sig exemplariskt – det är flytten man får vara noga med

Nu när Koha så smått börjar bli vardagsmat i Hylte går projektet över i nästa fas där vi fångar upp utvecklingsbehov som vardagsanvändningen avslöjar. Innan dess skall vi dock göra vissa städjobb med sådant som blev galet i migreringen. Ett exempel är att fånga upp det faktum att lånetiden styrs på medietyp i Koha så att vi behöver separera talböcker och ljudböcker. Vid migreringen satte vi dem som ”ljudupptagning: språklig” och gav dem olika placeringar. Därför har vi bett leverantören separera dem i olika medietyper.

Ett annat exempel är att flera/alla lån som gjordes samma dag som migreringen den 6 september tappade kopplingen mellan lån och låntagare. Vi vet inte säkert om det beror på något i migreringsskriptet eller i underlaget från Book-IT. Det har dock i efterhand visat sig att leverantören av Book-IT brukar rekommendera att man ger databasen lite tid efter en större förändring. En misstanke hos mig är alltså att de senaste transaktionerna kanske mellanlagras någonstans innan de slutligen flyttar in i de tabeller där våra migreringsskript förväntade sig att finna informationen. Vi valde ju att inte stänga biblioteket för systembytet genom att den nya leverantören gjorde migreringen under helgen med IT-bibliotekarien och mig som backup.

Är det så att Book-IT behöver tid på sig för att flytta in data i rätt tabeller behöver man ta hänsyn till detta i planeringen om man skall migrera än vad vi gjorde som ryckte databasen 15 minuter efter stängning. I praktiken är det här dock ett mindre problem för oss. Böckerna kan inte lämnas tillbaka korrekt då lånen inte är knutna till något låntagarnummer. För att lösa detta knyter vi lånen till en testlåntagare vi skapar för syftet. Vi har redan fått tillbaka några titlar som väntar på att lämnas tillbaka korrekt. Men hade vi knutit lånen till korrekt låntagare vore det tre veckor gammal information. Med den här lösningen kommer låntagarna inte att se lån från den 6 september på sitt eget konto i Opac. Kommer böckerna inte tillbaka kommer vi behöva slå upp dem i Book-IT för att se vem som lånat dem. Med den här lösningen kan vi garantera att alla lån som finns listade i Koha blir korrekta samtidigt som lånestatus på de böcker som krånglat blir korrekt.

Kortversionen av ovanstående är: Allt är inte klart men Hylte är igång på Koha och det som har krånglat med själva bytet mellan de två systemen har antingen direkt eller i förlängningen varit vårt eget fel. När vi startade projektet var just hur det skulle fungera att byta ett system som var i full drift en av de stora osäkerhetsfaktorerna. Oavsett om man letar efter ett system som ger utrymme att få ner priset, gör det möjligt att ta kontroll över biblioteket infrastruktur eller erbjuder nya funktioner för t.ex. de som inte har Arena eller CS Library så är det gott att veta att Koha faktiskt är en reellt alternativ.