Sidverktyg

Libris som lokal Opac / Koha som lättviktssystem

Bland de akademiska biblioteken är det inte ovanligt att man intresserar sig för möjligheten att använda Libris som Opac. I de sammanhangen vill man bara ett enkelt system för lokal cirkulation. Turligt nog är det tämligen enkelt att lösa detta med Koha. Om man stänger av Kohas Opac, synkar posterna från Libris till det lokala systemet och sätter användarnas rättigheter så att de inte har tillgång till saker som rör Opac är man mer eller mindre i mål. Att sätta de nödvändiga rättigheterna tog mig under en minut när jag testade idag. När det gäller omedelbar synkronisering via Pubsubhubbub har vi fått medel för att utveckla det och kommer göra det i samarbete med Libris under sent 2013/2014.

På det här viset kan man stänga ned de delar man inte behöver i Koha tills man har bara en cirkulation kvar om man så önskar. Katalogiserar gör man i Libris och hämtar in ändringarna i det lokala systemet. Det enda jag än så länge känner till att man kommer sakna är möjligheten att visa upp i Libris om en titel finns inne, men det är en ganska enkel funktion som jag tänker att vi själva kommer ordna under senare delen av projektet.

Är det verkligen såhär enkelt eller är det något centralt jag missar? Hylte kommer ju t.ex. att använda Libris som nav för sitt postflöde men ha en fullödig Opac och vad jag förstår handlar det om att använda färre delar av det lokala systemet. När det gäller kostnadsfrågan så var Koha det billigaste alternativet och jag har sett flera akademiska bibliotek som har kompetensen att även sköta driften själva.