Sidverktyg

Koha som publiceringssystem

På senare år har många bibliotek börjat höja sin webbnärvaro till en acceptabel lägstanivå (1) med hjälp av exempelvis webbskal som CS Library och Arena. Om man sätter funktionsrikedomen och den ”allmänna vettigheten” i dessa till värdet 10 och Opac för t.ex. Book-IT 7.0 till värdet 0 så skulle jag säga att Koha ligger och pendlar kring 8. Man får en väldigt kompetent Opac på köpet när man väljer Koha. Det som man däremot inte får inbyggt från början är ett fullödigt publiceringsverktyg.

En grov skiss på hur jag tänker mig att det skulle kunna se ut om man uppdaterade möjligheten att bygga ut Opac till en hel webbplats.

Det finns möjlighet att använda det som kallas för ”Tiny CMS” i Koha och därigenom publicera fler sidor i Opac med t.ex. information om lånetider och annat. På det viset får man en sammanhållen webbplats. Nackdelen är att funktionaliteten är ganska begränsad och att den inte fungerar så väl ihop med den nya mobilvänliga designen på Opac i Koha. Frågan har väckts om man skall sluta annonsera funktionen eller uppdatera den. Själv röstar jag på att uppdatera och bygga ut funktionen så att man kan förvandla Opac till en hel webbplats. Jag bifogar en skiss på hur det skulle kunna tänkas se ut.

Den här funktionen är något som jag tycker känns intressant att bygga vidare på så den är med på listan över saker att välja bland när vi planerar utveckling för 2014. Märk dock att det finns gott om möjligheter redan idag att bygga ut förstasidan med puffar, boxar som listar senaste på bloggen, grafiska boktips, bildkaruseller och man man nu skulle vilja. Ta en titt på manualens instruktioner så ser ni hur många ytor i Kohas Opac som man redan idag kan anpassa och använda för att publicera eget innehåll.

Värt att notera är också att många löser det här med ett separat publiceringssystem och grafiska anpassningar av Kohas opac och de separata webbsidorna för att göra dem till en sammanhållen helhet. Ett exempel är t.ex. Athens County public libraries webbplats som bygger på Koha. Har jag förstått det rätt har de dessutom gått så långt att de anpassat själva de mallar som används i Koha för att skapa webbsidorna i Opac. De har också en alldeles utmärkt blogg med bl.a. tips på hur man kan jobba bakom kulisserna för att anpassa Koha. Det man i regel missar med en sådan här lösning är sidhuvudet med inloggningsrutan som vad jag kan se bara tänds upp när man befinner sig i de delar av webbplatsen som drivs av Koha. Det är här som färdiga CMS-funktioner i Koha kunde underlätta att komma igång med publiceringen och även hålla ihop webben ytterligare ett snäpp.

1) Det där med ”acceptabel lägstanivå” är tyvärr sant. Biblioteken var väldigt tidiga på bollen när det gällde att dra nytta av datorernas möjlighet att effektivisera verksamheten men efter att de första Opacarna så dagens ljus upplever jag att utvecklingen stannade av. Idag är Opacen för Book-IT hopplöst föråldrad. Den glada nyheten är dock att version 7.1 av Book-IT introducerar en ny Opac (som dock får ett annat namn) som ser betydligt mer lovande ut när det gäller att erbjuda en vettig webbplats.

Uppdatering 8 aug 2014: Instruktionerna för att använda Koha som ett enkelt CMS är uppdaterade för att fungera med Bootstrap och jag kan bekräfta att det fungerar. Det ser också ut att komma en utveckling av själva funktionen så att man får en grafisk editor att skapa sidorna i.

Uppdatering 19 augusti 2014: Indrail Das Gupta har publicerat en plugin för att skapa sidor i en grafisk editor (samma editor som för nyhetesflödet). Jag har inte hunnit prova den ännu, men mer information och själva pluggen finns på Indrails Githubkonto.