Sidverktyg

Hur vi tänker oss fjärrlån i Koha

Gemenskapen kring Koha skissar för närvarande på en dedicerad fjärrlånemodul då det är flera bibliotek som tycker det är en funktion som de faktiskt saknar i Koha. Vi hade för all del gärna också använt en dedicerad fjärrlånemodul, men i ärlighetens namn känner vi oss rätt nöjda med det fjärrlåneflöde som vi skissat på där vi löser det med en dedicerad medietyp.

Såhär har vi tänkt oss flödet:

1) Hitta rätt bok och anteckna lånekortsnumret. Härefter kan man släppa låntagaren.
2) Lägg en beställning på boken i Libris fjärrlån och fyll i låntagarnumret.
3) Ta emot boken (med lånekortsnumret bifogat i de fall lånegivande bibliotek har använt lappen från Libris fjårrlån som plocklapp).
3b) Om lapp saknas i boken: leta upp beställningen i Libris fjärrlån och kopiera låntagarnumret.
4) Importera en post från Libris via Z39.50 under Acquisitions. Lägg medietyp ”Fjärrlån” på den.
5) Scanna bokens streckkod till fältet ”Barcode” och spara.
6) Reservera boken till aktuell låntagare.
7) Återlämna så att reservationsmeddelande skickas – skriv ut och ställ bland reserverade böcker.
8) Fyll i korrekt återlämningsdatum vid utlån (heter ”Hard due date” innan översättning).
9) Vid återlämning – här skall finnas en varning så att boken inte kommer ut på hyllan. Vi tittar på hur det skall lösas.

Visst vore det välkommet med en maskinell koppling där böcker man beställer i Libris fjärrlån och posten automatiskt importeras till Koha och vi har med det på listan över tänkbara förbättringar. Dock låter vi höstens praktiska arbete i systemet avgöra hur högt prioriterat det blir inför förbättringar 2014.

En faktor i fjärrlåneflödet är också den samsökningsfunktion som jag byggt för att söka lokala opac som heter Samsök Halland. Källkoden finns på Github med en fri licens så att alla kan ladda ned, använda, ändra och sprida programmet. Det finns planer på att anpassa den så att den blir nationellt gångbar snarare än regionalt.