Sidverktyg

Veckans arbete: Opacens utseende, fjärrlån, översättning, migrering

Den här veckan har jag varit ute i Hylte tre dagar och arbetat tillsammans med personalen med Koha. Det har underlättat att sitta och jobba med olika saker bredvid varandra och snabbt kunna stämma av sådant vi undrar över. Som förväntat hittar vi också saker att fundera på under hela resan när systemen fungerar olika. Knepet där är att fokusera på den uppgift man vill lösa så att man inte fastnar i skillnader i terminologi.

Under veckan har vi arbetat igenom Opacen och lärt oss mer om hur den är uppbyggd och hur man kan påverka den. Vi har anpassat CSS-filen som styr färger och bilder så att installationen stämmer med Hyltes grafiska profil. Här är det särskilt systemparametern ”opaccolorstylesheet” som kommit väl till pass. Vi tog helt sonika en kopia av CSS-filen och lade den på en egen server, länkade om så att Koha använder kopian av CSS-filen och laborerade sedan med utseendet. Verktyget Firebug har varit ovärderligt för att identifera vilka CSS-regler som styr det element man försöker påverka och i vilka filer reglerna för detta finns. Även systemparametern ”opacsmallimage” har kommit till nytta för att lägga in logotypen för Hylte bibliotek. Vi har också börjat lägga in eget material som länkar i de ytor där man kan baka in eget material. Här finns mycket goda möjlighetar att själv påverka och lägga in puffar, bilder, boktips, rubrikerna från bloggar och annat som man vill skylta.

Vi har också gått igenom flödet för fjärrlån och konstaterat att vi kan lösa allt vi behöver med en speciell medietyp. Hylte baserar sitt fjärrlåneflöde på Libris fjärrlån. Det kan hända att detta får bli ämne för en egen bloggpost. Jag vet också att det finns utvecklare som intresserar sig för en dedikerad fjärrlånemodul. Skulle en sådan dyka upp kan det vara intressant att tekniskt koppla den till Libris som kan koppla ihop Libris fjärrlån med det lokala systemet. Men som sagt: vi är tämligen nöjda som det är. Det enda vi tittar på nu är om vi kan tända upp en varning när medietypen ”fjärrlån” återlämnas så att man inte råkar ställa boken ute på hyllan. Allt annat som att den inte skall kunna lånas om, kortare lånetid, inga reservationer osv löser vi med medietypen.

Översättningen är ännu inte färdig men översättningsplattformen har uppgraderats. Vi har också hittat en och annan konstighet när t.ex. en text blivit så lång på svenska att den bryter utseendet på webben genom att göra en ruta för bred. Några tappade mellanslag skall jag också jaga rätt på. Dessutom funderar vi på översättningen av ”Limit to available items” som är ”Begränsa till tillgängliga artiklar” idag i Opac. Detta känns inte riktigt bra och kanske kan t.ex. ”Visa bara medier som finns till utlån” fungera istället?

Migreringsskripten utvecklas efterhand och vi har gått igenom och jämfört posterna i Book-IT / Koha och gett en del feedback till Libriotech. Här har det också varit guld värt att finnas på plats och kunna jämföra och resonera. Själva posterna är nästan kompletta i många fall men det finns en del buggar i t.ex. beståndsinformationen. Om någon känner för att labba med skripten är det alltså lite i tidigaste laget ännu.