Sidverktyg

Idag: Front2014, IT-konsulenterna nationellt, Librisfördjupning, migreringspaus

Förra veckan var jag och höll en presentation på Front 2014 som är ett projekt Chalmers drog igång för att biblioteken skulle analysera sitt systemlandskap och (som jag uppfattar det) ta tillbaka initiativet. Jag pratade Open source/FOSS i allmänhet men baserat i de erfarenheter vi gjort av Koha under de senaste åren. Föredraget var uppskattat och i princip hela församlingen var efteråt intresserade av att veta med om Koha.

IT- och mediekonsulenternas nationella nätverk hade en träff i Varberg i förra veckan där jag på begäran av flera i gruppen hade en presentation av det pågående projektet. Här visade det sig att det finns ett intresse för öppna lösningar från både många i nätverket och specifika kommuner. Under eftermiddagen anslöt också det nationella nätverket för tillgänglighetskonsulenter i ett samarrangemang mellan Eiler Jansson, Maria Lundqvist och mig som stod värd för de två gruppernas träffar.

Libris är på tapeten just nu då översättarna sköter sig själva. Jag håller som bäst på att reda ut dels hur ”folkpost på tre sekunder” egentligen skall lösas tekniskt och om all den metadata vi väntar oss faktiskt kommer att flöda som den skall. Allra helst vill jag komma fram till att vi kan förlita oss helt och hållet på Libris som nav eftersom jag inte vill behöva integrera Koha mot två olika system för att lösa en enda uppgift. Upphandlad medieleverantör i Hylte är BTJ så en av de saker som är en knäckfråga där är om de kan använda leverantörens tjänst ”Digitala häftet” fullt ut utan att direktkoppla mot det lokala systemet. Jag postar mer vartefter bilden klarnar.

Under de kommande två veckorna kommer vår konsult att behöva ägna sig åt andra frågor och vi har därför en paus i migreringen under denna tid. Den tiden kommer jag ägna åt att skapa den definitiva Listan (TM) på vad som är prioriterat inför den skarpa lanseringen och vad som kan vänta tills efter vi tagit systemet i bruk. Någon frågade mig ”oj tar det verkligen så lång tid” när jag berättade att vi tänkt lansera i höst. Svaret är såklart: nej. Det lutar åt att vi kommer dra över den lite  optimistiska uppskattningen ”ett par-tre dagar” för migreringen då informationen är spridd över flera tabeller och vi har lite detektivjobb med att plocka ihop de delar vi vill ha och paketera dem för import i Koha. Men har man lite självbevarelsedrift finns det inget som heter ”för lång” deadline :) Tid för oförutsedda komplikationer är alltid bra i en flytt mellan system oavsett vilken licensform de har. När man sedan är klar med migreringen är man mer flexibel och kan glädjas åt att man som Texas bibliotekskonsortium med 42 bibliotek kan plocka med sig databasen till en ny leverantör över helgen och behålla sitt system.