Sidverktyg

Koha och discoveryinterface

När det gäller de akademiska biblioteken har de ofta det som kallas discoveryinterface som samlar bibliografiska poster, artiklar från databaser, fulltexter osv i en gemensam databas med ett attraktivt webbgränssnitt. I Halmstad använder högskolebiblioteket Summon och en fråga som är viktig för hur Koha kan fungera för akademiska bibliotek är såklart om man kan använda Koha tillsammans med sådana produkter. Några snabba sonderingar ser ut att föreslår svaret ”Ja det kan man!”. Summon populeras med bibliografiska poster från katalogen genom att en fil exporteras från systemet varje natt som innehåller information om nya, ändrade och gallrade poster. Formatet är MARC vilket inte är något problem att exportera från Koha. Från databaser osv sker importen istället i MODS-format.

Att få in posterna i ett discoveryinterface ser inte ut att bjuda några större problem. För att kunna erbjuda ”Finns boken inne”-information i Summon måste man dock följa deras ”availibility API” vilket jag inte alls vet om Koha i dagsläget gör.

Vi forskar vidare så återkommer jag i frågan.