Sidverktyg

Högskolebiblioteket vid Halmstad Högskola igång med sin del

Mycket fokus hamnar av naturliga skäl på Hylte som är de som rent praktiskt byter ut sitt bibliotekssystem i första steget. Högskolebiblioteket här i Halmstad har dock en mycket viktig roll i projektet då de går igenom Koha och jämför systemet med det arbetsflöde som de och andra akademiska bibliotek har för att se om det finns ändringar som behöver göras för att Koha skall fungera för akademiska bibliotek. Meningen är ju att identifiera ändringar som eventuellt behövs för att Koha + Libris skall kunna fungera som en teknisk infrastruktur för alla olika svenska bibliotek – och om så möjligt även göra dessa ändringar.

Jag är extra glad att just högskolebiblioteket här är med i projektet då de idag har maximal kontroll över sitt system då de använder det egenutvecklade systemet ProBib. Då de har byggt sitt system helt efter sina arbetsflöden är de väl skickade att resonera kring systemfrågor.

Faktum är att vi i projektet har två extremer med Koha som ett mellanting. Alla tre är kompetenta biblioteksdatasystem men där befintligt system i Hylte är helt utanför bibliotekets kontroll när det gäller utveckling av systemet, prissättning osv är Högskolebibliotekets ProBib något de har fullständig kontroll över både vad gäller önskad utveckling och kostnaderna för systemet. Då de själva bär alla kostnader för utveckling finns det ett tydligt samband mellan nya funktioner och de lönekostnader som krävs för utvecklingen. Koha å sin sida är en mellanväg där biblioteket äger sitt system och fullt ut kan kontrollera hur det utvecklas. Samtidigt finns det en global gemenskap med bibliotek och företag som hjälps åt att utveckla en officiell version av Koha. Gör man sig besväret att förankra den utveckling man vill göra med denna gemenskap så att man kan använda sig av den officiella Koha-versionen får man då också gratis två nya versioner av systemet varje år. Orkar man med denna sociala hänsyn slipper man alltså bära kostnaderna för det mesta av den utveckling som alltid behövs.

Det konkreta resultatet av Högskolebibliotekets arbete blir en jämförelse mellan arbetsflödet i Koha och det i ProBib med noteringar om hur andra akademiska bibliotek går till väga. Detta fungerar sedan som verktyg för att identifiera eventuella ändringar som behövs.