Sidverktyg

Idag: styrgrupp, konferenser, översättning, avtalsjusteringar

Idag skulle vi haft styrgruppsmöte där jag i egenskap av projektledare rapporterar till styrgruppen. Då deltagare behövde vara på resa ersätter vi mötet med en skriftlig avstämning istället. Ni som följt bloggen vet dock redan ungefär hur läget ser ut :)

Nästa vecka träffas det nationella nätverket för IKT och mediekonsulenter i Varberg och då har man bland annat önskat en rapport från Koha-projektet. Jag kommer också att tala på slutkonferensen för Front2014 nästa vecka.

I övrigt är det ungefär samma saker som händer som innan. Översättningen börjar bli efterfrågad i Hylte när det gäller personaldelen eftersom man vill jobba mer i personalgränssnittet och det underlättar att saker heter samma sak som de kommer att göra i skarpt läge. Jag har dock inget datum ännu på när översättningen blir klar. Men pengarna för översättningen ligger och väntar på att översättarna skall hinna igenom de 77217 ord som skall översättas.

Avtalet justeras löpande och vi kommer hela tiden närmare det läge när det är dags att skriva under. Just nu har vi resonerat kring det tekniska med egna URLer till installationen, ersättning för oplanerade avbrott, vad som händer med timmar för support/utveckling som inte används av kunden under den period de är avtalade för, om det är norsk eller svensk lag som skall ha företräde om vi skulle behöva gå till domstol, faktureringsintervall osv. Vi har också konstaterat att det nog inte bör vara någon kostnadsreduktion om leverantören ges i uppdrag att drifta Koha på en server Hylte tillhandahåller eftersom det skapar extrajobb att bryta det vanliga arbetsflödet med att underhålla servern. Sist har vi också resonerat om det avsnitt i standardavtalet vi använder om att kunden inte får använda externa leverantörer så att det är till kommersiell nackdel för den avtalade leverantören. Här är Libriotechs hållning att vi får använda hur många externa leverantörer vi vill men att Libriotech inte skall vara skyldig att driftsätta kod som skapas av externa leverantörer innan den passerat den vanliga kvalitetskontrollen och blivit en del av den officiella Koha-distributionen. En i mitt tycke generös inställning och det är klokt att inte ta in otestad kod i den driftsmiljö man själv ansvarar för.

Hylte har bokat in ett antal dagar för att sitta ned och jobba med systemet under sommaren och jag kommer försöka vara på plats så mycket det går.

Härnäst är det dags att fördjupa sig i den utveckling som kommer bli nödvändig och planera den med leverantören. Migreringen går framåt och vi har nu lite mer fullständiga poster på plats samt streckkoder vilket underlättar för att jämföra hur en bok ser ut i Book-IT repsektive Koha.