Sidverktyg

Att leva öppet – migreringsskripten allmänt tillgängliga

Ett viktigt resultat av projektet är kunskapen om hur man beter sig rent praktiskt med att flytta inanmätet av Book-IT till Koha. Eftersom det saknas något standardiserat format för att flytta den typen av data så måste man manuellt bygga en översättning mellan det format som Book-IT (eller något annat system) lagrar sin data i och den struktur på MySQL-databasen som Koha använder. I vårt projekt löses detta av Libriotech med skript som specialskrivs för projektet. Så länge systemen inte förändras för mycket så kan de dock vara användbara för även andra. Exempelvis kan man med hjälp av skripten testköra Koha med sina riktiga data om man bekostar en databasdump från Book-IT.

Det skall sägas att vi är för tidigt i processen för att skripten så som de ser ut idag skall klara något mer än en partiell migrering och jag kommer lyfta frågan igen när de börjar bli färdiga för den skarpa migreringen (som är planerad till hösten). Det jag istället vill lyfta idag är skillnaden i affärsmodeller. Att göra en databasdump från nuvarande leverantör av biblioteksdatasystem kostar oss en hel del pengar. När vi skrev avtalet för Munkagårdsprojektet var det dock Libriotech som påpekade att vi måste infoga en skrivning om att kunden har rätt att gratis få en kopia på hela databasen. Varför? För att vi inte skulle vara låsta till en leverantör.

Den här skillnaden i affärsmodell är möjlig eftersom Koha-leverantörer stärks av ökad konkurrens. Varje firma behöver inte ta ansvar för helheten utan man delar på kostnaderna för att utveckla systemen. Med fler Koha-leverantörer blir också systemet starkare och varje firma får lättare att locka kunder. Kunderna å sin sida har lättare att våga ta steget till Koha om de vet att de kan byta leverantör över en helg med hjälp av en kopia på databasen.

Just skillnaden i affärsmodell blev tydlig när jag insåg att vi inte avtalat om att migreringsskripten skall vara tillgängliga för alla. Min första reaktion var ”attans – nu missade vi en viktig del”. Det visade sig dock i en kommentar till ett tidigare inlägg att Magnus på Libriotech lagt upp migreringsskripten på Github redan från början så att andra kan dra nytta av dem. Hur stor affär det är att ett företag automatiskt publicerar sina arbetsredskap öppet vet jag dock inte om han insett utan det väljer jag att understryka såhär.