Sidverktyg

Idag: migreringsbestyr, librisutbildning och avtal

Det som är uppe i luften just nu är bestyr med migrering – vi håller på och klurar på vilka fält som skall mappas till varandra i flytten från Book-IT till Koha. Detta är sådant som är något av ett engångsjobb eftersom de respektive systemens interna struktur ständigt förändras så även om vår leverantör bygger migreringsskript som blir offentligt tillgängliga (som gjordes med Munkagård) så är det lite av en färskvara. Nu får vi för all del en större versionsförändring av Book-IT mellan testuttaget av databasen och den skarpa som vi gör helgen innan lansering så nog kan det hålla ett tag, men på några års sikt kan det bli problem. (Här får Magnus på Libriotech korrigera om jag har fel om hur länge sådana skript är gångbara mellan versionerna av systemen)

Librisutbildning är också på gång och kontakten är tagen mellan de bibliotek som går in i Libris här i Halland och utbildarna. Nu är tricket att hitta datum och spika innehåll. Sedan blir det alla de mer praktiska frågorna när det väl börjar närma sig.

Arbetet med avtalet går vidare och jag som agerar mellanhand mellan kund och leverantör tycker de står nära varandra. En knut vi löste var i vilken grad vi skall ha automatisk hantering av driftstörningar (serverkrasch, DDOS-attacker osv). Där uppfattar jag oss som enade kring en driftserver dimensionerad för våra behov med genomtänkt backup av databasen separerad från driftservern. Eventuella störningar hanteras manuellt i första hand (filtrera oönskad trafik i brandväggen etc) men vid upprepade störningar av samma typ kan kunden uppmana leverantören att presentera en automatiserad lösning för att hantera problemen som då ryms inom det redan avtalade priset. På så sätt avtalar vi om vilken nivå av driftsäkerhet som skall gälla och slipper att kunden behöver ta ansvar för att veta vilken specifik teknik som skall användas.