Sidverktyg

Idag: utbildningsplanering, avtal, lanseringstankar

Idag hade jag och min kollega Eiler ett mycket givande möte med representanter från både Hylte och Halmstad då båda planerar att bli Librisbibliotek i år. Vi hoppas därför kunna samköra en utbildning om Libriskatalogisering och då ta hit en föreläsare snarare än att skicka upp alla till Stockholm.

Tanken är att ha en tredagarsutbildning där första dagen blir ”katalogisering vad är det”, dag två fokuserar på hur man katalogiserar i just Libris och dag tre blir lite mer för systembibliotekarierna med t.ex. de filter man kan sätta när man exporterar ut poster ur Libris. Vi diskuterade även hur postflödena ser ut idag och hur de är tänkta att se ut när allt är klart. Jag återkommer i ämnet när det visar sig ifall vi ror iland denna utmärkta idé.

Efter mötet hade vi en kort avstämning om Hyltes avtal som börjar se vettigt ut. Vi har precis skickat våra förslag till leverantören och inväntar synpunkter därifrån. Vi grunnade också på lämpliga lanseringsdatum vilket jag också återkommer om när det är lite mer officiellt.