Sidverktyg

Att ge sig hän och lita på varandra

Som en del av delprojektet ”Egna kreativa arenor” i projektet Digital delaktighet utvecklade Libriotech på mitt uppdrag systemparametern OPACmySummaryHTML som blev en del av Koha från version 3.4. Den gör det möjligt att flytta samtalet om en titel från de få som använder bibliotekets opac till de många som använder sociala medier som Facebook, Twitter, Google+ m.fl. Rent praktiskt går det till så att man som systembibliotekarie får ett enkelt sätt att skapa delningsknappar för de lån som är listade på ”mina lån” i Opac.

Ett grundkrav i arbetet var att det vi utvecklade skulle bli en del av den officiella Koha-distributionen så att det kom även andra till nytta. Det hela kostade oss 10 konsulttimmar då vi visste precis vad vi behövde beställa. Vi försökte även kontakta den firma som nästan helt dominerar marknaden för biblioteksdatasystem då vi ville att även andra svenska bibliotek skulle kunna dra nytta av det. Svaret (om än från en enskild representatant) blev ”Sådant gör man i produkt X”. Denna ”produkt X” kostar dock ca 100 000 och uppåt per enskilt bibliotek vilket var långt utöver de ekonomiska ramar vi hade. Alltså lade vi inte ned så mycket tid på att jaga vidare på det spåret utan ansåg frågan löst när vi insåg att vi själva kunde lösa det med Koha som fanns på Munkagårdsgymnasiet.

Som synes är det olika världar man lever i med de olika systemen. De traditionella systemet är helt styrda av leverantören medan de med en öppen licens helt styrs av användargemenskapen. Blir det då inte väldigt rörigt i ett öppet system? Åren har visat mig att nej, det funkar riktigt bra. Koha har en stark gemenskap där man tillsammans inför varje version av systemet besätter nyckelfunktionerna med människor som visat sitt värde för gemenskapen. Att lämna ett bidrag till systemet som vi gjorde betyder inte heller att man nödvändigtvis bestämmer över det i fortsättningen. Det är en gåva till gemenskapen och man bygger tillsammans vidare på de funktioner som introduceras. Koha betyder för övrigt just ”Gåva”. Döm då om min glädje när jag insåg att andra byggt vidare på vår funktion och lagt till möjligheten att inte bara använda den på befintliga lån utan även på lånehistorik för de som har sådan aktiverad. Det är till och med så att Nicole Engard har önskat funktionen och Owen Leonard har fångat upp önskan och bidragit med den kod som krävs. Sedan har Jonathan Druart kvalitetsgranskat koden och Paul Poulain (som release manager) inkluderat den utökade funktionen i Koha.

Kort sagt: med Koha samsas bibliotek runtom i världen om att driva utvecklingen framåt av ett gemensamt system med utgångspunkt i de behov man har i sin faktiska verksamhet. Vågar man lita på att bibliotek själva kan bestämma hur deras viktigaste system skall fungera får man väldigt mycket tillbaka av Kohagemenskapen.