Sidverktyg

Vår önskelista – att göra, att bygga och att hoppas på.

Sedan tidigare vet vi att vi vill bygga en koppling till folkbokföringen, synkronisering med Libris och översätta även personalgränssnittet till svenska. Vi har dock en önskelista med ytterligare saker som vi antingen skall ta reda på, bygga själva eller hoppas att någon annan bygger:

Kontroll av svenska personnummer mot folkbokföringen – jag bloggade den 3 mars om hur man kan använda svenska personnummer i Koha. Det slår mig dock att om vi ändå vill bygga en koppling till folkbokföringen så skulle vi kunna använda funktionen för att koppla ett eget fält till ett auktoritetsregister. Då godkänns bara personnummer som faktiskt finns, vilket är synnerligen praktiskt. Använder man denna teknik skall man nog dock akta sig för att göra personnummer till ett obligatoriskt fält eftersom det finns gott om situationer där man inte vill använda personnummer.

Svenska adressformat – jag behöver kolla hur man ändrar mallarna till svensk stil och göra en bloggpost om detta. Att det går är det ingen större tvekan om. Det är dock ett jobb man gör en enda gång när man sätter igång systemet. Byter man server ligger sedan inställningarna kvar i databasen så det är inget man behöver tänka på igen.

Ännu mer stavningskontroll – Vi vill nog definitivt använda den stavningskontroll som Libris erbjuder i de fall där man inte får några träffar alls. Det är också möjligt att vi vill använda t.ex. Oribi som uppges vara lämplig för att fånga upp felstavningar typiska för t.ex. dyslektiker. Vi är också nyfikna på vad som händer när man nu börjar stödja indexeringsmotorn Solr i Koha. Här kan det finnas fler möjligheter att jobba med stavningskontrollen direkt i Koha. Klart är dock hur som helst att Koha redan från början erbjuder bättre hjälp än Book-IT.

Koppling till MTM (Gamla TPB) – Det finns APIer från MTM som gör det möjligt att bygga in en koppling till MTM direkt i bibliotekssystemet så att de som använder medier från MTM kan göra de ärendena direkt i den lokala bibliotekskatalogen.

Flexiblare regler för övertidsavgifter – Koha erbjuder ett väldigt anpassningsbart system för övertidsavgifter. Det är dock baserat på grundantagandet att man har någon typ av avgift per bok. Att debitera t.ex. ”50 kr i klump vid första påminnelsen efter en vecka om det är vanliga böcker, men direkt om det är hyrmedier” har jag inte listat ut hur/om man kan göra. Jag har dock sett patchar från utvecklare som verkar lösa detta, men det kräver lite mer efterforskningar.

Stöd för meröppet – Visst är det helt ok att man har en tagg för inpassering i ett meröppet bibliotek som har en egen kod. Men visst vore det elegantare om man automatiskt har samma kod för inpassering som inloggning i Opac? För att göra det behöver man någon form av API för behörighetskontroll som inpasseringen kan anropa. Sådant som ILD-DI ”LookupPatron” och ”AuthenticatePatron” verkar lovande.

Använda SMS i Sverige – Koha har möjlighet att skicka SMS-meddelanden, men för att få dem att lämna systemet behöver man en drivrutin anpassad för den SMS-leverantör man använder. Mig veterligen finns ingen som använt SMS i Sverige sedan innan och det är jag lite nyfiken på att ordna. Samtidigt är det med dagens utbredning av smartphones en onödig kostnad när de flesta ändå kan ta emot e-post vilket är gratis för biblioteket att skicka.

Bokningar och utskrifter – Något som vore välkommet är att hantera bokningsbara resurser som grupprum och datorer direkt i Koha. Att uskrifter direkt kopplas till en skuld på användarens konto är också önskvärt. Jag skall forska i förutsättningarna att ordna detta, men om det måste utvecklas helt från början kan det vara en omotiverat hög kostnad. Inte minst när det gäller att implementera bokning av datorer.

Tvåstegsinloggning – Koha gör det möjligt att antingen låsa inloggning i personaldelen till specifika IP-nummer (t.ex. kommunens administrativa nät), men också att låta personalen logga varifrån som helst. I det senare fallet vill jag dock att man skall behöva lämna ytterligare någon bekräftelse på sin identiet om man loggar in från en ny IP-adress. Om jag t.ex. sitter med min iPad i Frankrike på semestern skall systemet be om någon ytterligare bekräftelse utöver mitt lösenord.

RSS-flöde på nyheterna i Opac – en liten och enkel funktion att ordna som är en utmärkt service till användarna. Det förvånar mig faktiskt att ingen annan redan har ordnat det. Troligen gör vi det under 2013.

CSS-anpassningar – Här handlar det bara om att använda befintlig teknik för att infoga rätt loggor, färger för kommunen. Kanske även anpassa layouten en aning för att matcha kommunens övriga webb. Det är också möjligt att använda Koha som ett CMS och lägga hela bibliotekets webbplats där, men om man får göra det eller inte är nog en policyfråga för varje enskilt bibliotek då kommuner ofta vill att man använder deras CMS så långt som möjligt.

Betallösningar – visst vore det elegant att kunna betala sin skuld till biblioteket direkt över nätet? Jag anar att detta är en hel värld av krångel, men jag skall ändå försöka undersöka möjligheten att ta emot betalningar över nätet.

Använda öppna bibliotek – Tjänsten öppna bibliotek är ett fantastiskt initiativ för att samla svensk användargenererad data som jag hade velat använda för att få lite hastighet på sådant som taggar, recensioner, betyg m.m. Både för att dela med oss av det vi får in i Hyltes installation men också för att hämta sådant som andra i Sverige skrivit. Tyvärr kommer tjänsten drabbas av ett avbrott vad jag förstår då KB inte tar över tjänsten som planerat utan låter den ligga nere en period för att i en ej ännu specificerad framtid infoga funktionen i Libris.

Fjärrlånemodul – Vi kommer att hantera fjärrlån med befintliga funktioner i Koha, men jag vet att en dedicerad fjärrlånemodul är något många önskar sig. Jag har dock sett tecken på att det kan komma att uvecklas under 2013 även utan finansiering från enskilda bibliotek. Frågan här är alltså mer om vi kan bidra till att arbetet faktiskt kommer igång – och går i mål.

Skyddad identitet – Man kan såklart använda systemet Manuellt för att hantera användare med skyddad identitet, men vi har funderat på möjligheten att låta personalen bocka i en ruta ”skyddad identitet” som rensar uppgifter från systemet och därefter skrivskyddar t.ex. fälten med adress osv så att ingen av misstag kan lagra känsliga uppgifter om personen i framtiden.

Digitala BTJ-häftet – då medieleverantör upphandlas med jämna mellanrum vill vi inte lägga för mycket pengar på att bygga en koppling till en enda leverantör, men vi kommer ändå undersöka vilka möjligheter vi har att koppla ihop systemen.

Lånestatus i Libris – Det är naturligtvis önskvärt att man som Librisbibliotek också visar lånestatus direkt i Libris. För att detta skall fungera handlar det om att sammanfoga de krav Libris ställer på funktionen med de som Koha erbjuder (via t.ex. ILS-DI).