Sidverktyg

Vem är det som bestämmer om Koha?

En fråga som ofta återkommer när jag pratar Koha är ”vem är det som bestämmer”. Jag brukar berätta att man visserligen kan utveckla systemet i en helt egen riktning och inte bry sig om andra bibliotek, men att man får mycket mer ut av systemet om man tänker på att det är ett socialt system. Den som vill påverka systemet gör klokt i att lära känna andra som använder Koha och visa att de är pålitliga och en klok röst. Förtroende är helt sonika den valuta som gäller i en open source-gemenskap.

Rent praktiskt finns det ett så kallat ”release team” för varje version av Koha (2 per år) som bemannar de olika roller som är nödvändiga. Exempelvis översättningsansvarig, dokumentationsansvarig, kvalitetsansvarig osv. Exempel på några av de team som funnits finns på Kohas Wiki. För den dagliga kontakten använder man e-post (det finns ett antal olika e-postlistor) samt en chatkanal på IRC. De officiella mötena hålls också via just IRC och där har varje deltagare en röst. Jag rekommenderar att man försöker sitta med på ett sådant möte för att lyssna in hur saker och ting fungerar. Generellt är man mycket välkomnande mot nybörjare, men när det gäller själva mötena kan det vara idé att bara sitta igenom det första för att lära sig mötesetiketten. Nästa möte hålls den 13 mars klockan 19.00 svensk tid.

Så vem bestämmer? Alla som använder och utvecklar Koha bestämmer tillsammans.