Sidverktyg

Studiebesök från Skåne

Idag hade jag nöjet att ta emot ett studiebesök av fem bibliotekschefer från Skåne. De åkte nöjda härifrån och de gav mig också uppslag till ytterligare några frågor att undersöka. Bland annat om Koha kan trycka ut reservationslappar med ett reservationsnummer istället för personnamn för de bibliotek som vill ha reserverade böcker placerade i biblioteket. Jag har träffat flera bibliotek som inte anonymiserar reserverade böcker, men i regel är det nog en god idé att dölja namnet.