Sidverktyg

Redovisning av år 1, 2012

Idag färdigställde jag redovisningen av de medel vi fått från Region Halland för år 1 av projektet (2012). Till min glädje kunde jag konstatera att projektet redan helt eller delvis uppfyller de mål som finns i projektet. Intressantast för externa är kanske rubriken ”Aktiviteter” och jag saxar hela stycket:

  • Workshops om att arbeta i Koha har hållits med såväl ordinarie personal som vikarier.
  • Ett samarbete med Högskolebiblioteket vid Högskolan i Halmstad har initierats.
  • Systemets publika delar har översatts till Svenska.
  • Migreringen har påbörjats.
  • Fördjupad kontakt med den globala gemenskapen har initierats genom deltagande i den årliga konferensen KohaCon (detta år i Edinburgh) vilket gav för projektet både viktiga kontakter och kunskaper.
  • Teknisk utrustning för att utnyttja Koha som en lösning för mobil biblioteksverksamhet har inköpts.
  • Nödvändig utveckling har identifierats och färdigställs under 2013.

Flera av punkterna får jag nog anledning att återkomma till i senare bloggposter. Men den näst sista kan vi titta på direkt. Då Koha är helt webbaserat är det möjligt att köra det på t.ex. en iPad och vi har köpt en iPad + en liten streckkodsscanner som kopplas till paddan via Bluetooth för att testa att använda det som en lösning för mobil biblioteksservice. Det handlar alltså inte om någon mobil enhet/bokbuss utan att man kan t.ex. bokprata på en skola eller äldreboende och låna ut böcker direkt på plats. Jag har ännu inte haft tid att undersöka det närmare så jag återkommer senare med en rapport.