Sidverktyg

Artikel om projektet i BiS 2012:04

I aktuellt nummer av BiS (2012:04) finns en längre artikel av mig om projektet med rubriken ”En fri infrastruktur för svenska bibliotek”. BiS publicerar på ett väldigt förtjänstfullt sätt sina gamla nummer på sin webbplats med en Creative Commons licens. I skrivande stund finns artikeln ännu inte i arkivet men utgångspunkten för artikeln sammanfattas väl i citatet ”Det är ägandet – inte företagandet som är problemet”.