Sidverktyg

Artikel i Biblioteksbladet

Inför en kommande längre artikel om projektet publicerade Biblioteksbladet en kortare text i nummer 2012:10. Texten finns att läsa direkt på webben men även som en del av en PDF med hela numret på sidan 33.