Sidverktyg

Översättarnas kommentarer

När jag fick översättningen av Opac ifrån vår översättarfirma Translator Scandinavia fick jag också en fil med deras kommentarer. Eftersom andra kan ha nytta av att känna till hur översättarna har tänkt har jag bett om lov att publicera dem i sin helhet (nedan).

Vi har lämnat de flesta norska texter utan åtgärd, men har kommenterat dem med ”NO” så att det ska gå att identifiera dem.

I några fall har det varit svårt att bedöma vad som är korrekt översättning eftersom det inte har framgått av sammanhanget vilken tolkning som ska användas. Vi har använt vårt bästa omdöme, och har kommenterat i ett par ställen.

Det finns en svaghet i verktyget, vilket är när det har funnits en tidigare översättning: man kan inte se vilken den ursprungliga källtexten var. Om den tidigare översättningen har haft ett ordval som inte förefallit oss självklart, har vi oftast ändå antagit att det varit korrekt. Vi har bara ändrat när det varit uppenbart att den gamla måltexten inte kunnat stämma med den nya källtexten.

Vi har ändrat ett par termer, varav den viktigaste är ”item”. Inom lagerhantering använder man oftast ”artikel” på svenska, medan ”objekt” används för engelska ”object”, så att man kan hålla isär de båda begreppen. Man slipper då också att, som det förekommit några gånger i den tidigare översättningen, räkna upp vilka typer av artiklar det kan röra sig om (t.ex. ”böcker/media”), vilket också kan ge svårigheter med genus.

Apropå genus, så händer det ofta i källtexten att flera strängar har byggts ihop av flera delar. Det är inte alltför ovanligt, men det är också ett recept på katastrof för språk som (till skillnad från engelska) använder genus. Vi har använt oss av de vanligaste lösningarna, men det kan säkert förekomma felaktigheter som inte blir uppenbara förrän man har hela systemet igång och kan se resultatet.

Vi har standardiserat ”edition” till ”utgåva”. Det är svårt att veta vilken typ av ”edition” som avses, och förmodligen används ordet både för nyutgåva av en fackbok, enskilda nummer av tidskrifter osv.

Tack till Anna Angvall-Skeppstedt som gav mig lov att publicera kommentarerna.