Sidverktyg

Översättning pågår

Som en del av projektet kommer såväl opac som personaldel att översättas till svenska och arbetet har nu startat. Tidigare har vi översatt opac för Koha version 3.2 men när vi nu tittar på version 3.10 är det många nya delar som av naturliga skäl inte är översatta. För närvarande pågår arbete med att uppdatera översättningen av opac och under januari kommer vi att planera arbetet med personaldelen. Värt att notera är att vi inte själva gör översättningen utan använder Region Hallands upphandlade översättare Translator Scandinavia.