Sidverktyg

Just nu: vi tänker efter före

Fokus just nu är att tänka efter före. Själva flytten från Book-IT till Koha är den enskilt största och mest komplexa delen av projektet. Därför tar vi ganska god tid på oss att reda ut detaljerna i hur vi vill att saker skall fungera när Hylte börjar använda Koha i skarpt läge.

När vi känner oss bekväma med planeringen av arbetsflödet i Koha kommer vår konsult att analysera det data vi behöver flytta mellan systemen. Beroende på hur balansen mellan tillgänglig arbetstid och tillgängliga medel för att betala konsulter ser ut kan gränsdragningarna här variera mellan olika bibliotek. För oss är det dock mest effektivt att själva tänka till en del här vilket också ökar lärandet i projektet. De senaste två tisdagarna har jag varit i Hylte och labbat med Koha tillsammans med såväl ordinarie personal som vikarier. Det är ett väldigt effektivt sätt att upptäcka saker som vi behöver parera under projektets gång.

De stora bitarna utöver själva flytten är översättning och nyutveckling. När det gäller översättning kommer vi använda Region Hallands upphandlade översättare vilket borgar för ett professionellt arbete. Den nyutveckling som görs är framför allt en koppling till folkbokföringsregistret samt en kontinuerlig och omedelbar synkronisering med Libris. I korthet kommer I korthet kommer bibliotekets medieleverantör att vid beställning knyta poster för beställda medier till bibliotekets sigel i Libris varpå desamma omedelbart finns tillgängliga i den lokala katalogen. Med dessa bitar på plats kan vi sedan börja fokusera på de nya möjligheter som Koha ger.