Sidverktyg

Följ arbetet med pekskärmsskyltar i Koha

Det arbete med att skapa digitala skyltar direkt i bibliotekssystemet som Libriotech gör åt oss börjar nu komma så långt att man kan klicka sig runt i systemet. Det är såklart en hel del kvar att göra, men det heter som bekant ”release early, release often”. Intresserade har såväl information som själva systemet här.

Tanken är som vi visat i tidigare inlägg att ganska nära följa den funktion som vi tagit fram för Varberg, men att också göra det möjligt att dra nytta av den täta integrationen med själva bibliotekssystemet. Eftersom de bygger på olika tekniska lösningar kommer de ha sina respektive styrkor och svagheter.

Exempel på skillnader är att den tidigare programvaran kan dra fördel av att det är ett lokalt program med kontroll över gränssnittet på pixelnivå medan de skyltar vi skapar i Koha bygger på HTML vilket ger mindre precis kontroll. Å andra sidan gör användandet av HTML/CSS att betydligt fler kan jobba med layouten än de tidigare skyltarna som är helt byggda i Python. Samtidigt är skyltarna i Koha komplexare då den underliggande logiken är integrerad i Koha och därför kräver kompetens i bland annat Perl medan de fristående skyltarna är ett betydligt mindre program som inte heller kräver någon webbserver för att fungera.

Kommentera gärna om det finns intresse av att reda ut den här typen av tekniska frågor ytterligare.