Sidverktyg

”Digitala skyltar” integreras i Koha

Digitala skyltar för pekskärmar erbjuder ett sätta att bland annat synliggöra e-medier i det fysiska rummet, skylta bibliotekets bloggar, snabbt ändra skyltningar osv. Vi har utvecklat ett sådant system inom projektet Digital delaktighet och integrerar nu funktionen i Koha.

Det befintliga systemet arbetar i dagsläget mot Libra.se och bloggar men kan anpassas för nära nog vilket system som helst. Kruxet är att vi inte kan bygga in skyltarna i Libra.se och inte heller har några så kallade API:er som gör det möjligt att prata med bibliotekssystemet för att plocka ut rätt data till skyltarna. Istället tvingas vi hämta data genom att analysera källkoden för sidor i Opac, vilket är långt ifrån optimalt. Eftersom det inte är ett standardiserat sätt att utbyta information blir systemet känsligt för ändringar i hur webbsidorna i Opac presenteras.

Med Koha är det dock möjligt att bygga in nya funktioner i själva bibliotekssystemet och därför kommer vi under hösten att bygga in digitala skyltar i Koha. Arbetet är redan igång och viss ytterligare information finns i dokumentationen på Kohagemenskapens Wiki.

Fördelar med att bygga in skyltarna i Koha är att vi:

  • kan bygga innehållet på i princip valfri data som finns i bibliotekssystemet.
  • i framtiden kan bygga kraftfullare funktioner som att reservera böcker direkt på skylten.
  • gör det enklare för IT-bibliotekarierna när systemet är en del av själva bibliotekssystemet.
  • skapar något som kan komma även de till del som inte alls känner till projektet digidel. Eller ens att Sverige finns – Koha är installerat på flera tusen bibliotek runtom i världen.