Sidverktyg

Tidskrifter i Koha

Nu är Kohas tidskriftsmodul i bruk på Munkagårdsgymnasiets bibliotek! Det blev såklart lite jobb med att katalogisera ca 80 tidskrifter och medlemstidningar av olika slag. Nästan alla poster gick dock smidigt att importera från Libris.

Att knyta prenumerationer till posterna upplevde jag också som relativt enkelt, även om det såhär i april blev en hel del nummer att lägga in retroaktivt. (Startade alla prenumerationer 2012-01-01.) Vid skapandet av en prenumeration får man välja om ett exemplar ska knytas till varje nytt nummer eller inte. Eftersom Munkagård hittills inte har tillåtit lån av tidskrifter så valde jag det senare. För att testa valde jag ändå att knyta exemplar till några tidskrifter och skapade även objekttypen Tidskrift med egna låneregler. Så småningom kan det nog bli aktuellt att möjliggöra utlåning av alla bibliotekets tidskrifter.

I opacen ser en tidskrift ut som andra katalogposter med skillnaden att fliken Prenumerationer finns med om en sådan finns för tidskriften. Mycket snyggt och lättöverskådligt! Här ett exempel på en tidskrift där jag valt att knyta exemplar till. För att ge låntagarna en överblick av bibliotekets tidskriftsbestånd har jag skapat en lista som jag länkat till på opacens startsida.

På Munkagård administrerar biblioteket även de tidskriftsprenumerationer som går direkt till lärare och annan personal. Dessa tidskrifter finns alltså inte på biblioteket, men jag tyckte ändå att det var en bra idé att samla all tidskriftshantering i Koha. Att lägga in en notering om vart tidskrifterna ska ta vägen är lätt och vid katalogiseringen så valde jag att aktivera fältet Suppress in opac. Det sistnämnda gör att katalogposterna inte går att söka fram i opacen och jag har självklart inte heller inkluderat dessa poster i tidskriftslistan.

Detta förfarande känns relativt smidigt när det gäller att skilja på bibliotekets och personalens tidskrifter, en situation som jag antar inte är helt ovanlig för skolbibliotek och liknande enheter. I samband med detta kan jag även nämna en spännande funktion som jag inte har testat ännu. För en prenumeration kan man skapa en routinglista med låntagare som ska få låna senaste numret av tidskriften innan det hamnar på tidskriftshyllan.

När det förberedande arbetet med tidskrifterna är gjort verkar den dagliga hanteringen vara väldigt enkel och fungerar hittills problemfritt!

/Gustaf Erling – Bibliotekarie, Munkagårdsgymnasiet