Sidverktyg

Kommentarer, taggar och Facebookdelningar

Kohas opac innehåller en rad spännande funktioner. Man kan exempelvis lämna kommentarer på böcker i katalogen och även tagga böckerna med helt valfria termer. Dessutom finns möjligheten att tipsa sina vänner på Facebook om de böcker man har lånat, en funktion som utvecklats inom ramen för detta projekt. 

Kommentarsfunktionen kräver egentligen inga vidare kommentarer. Det är bara att klicka på fliken Comments i katalogposten. Man behöver logga in på sitt konto för att kommentera och för att kommentarerna ska bli synliga för andra krävs att biblioteket godkänner dem. Här ett exempel på hur det kan se ut.

Om jag har förstått rätt så är meningen med taggningsfunktionen att man ska hitta på taggar som på ett eller annat sätt beskriver bokens innehåll, t.ex. Otäckt eller Kärlek. Men det går ju självklart också att använda mer värderande termer som exempelvis Fantastisk bok eller Skitdålig. Taggarna är inte sökbara i katalogen, men hamnar i Taggmolnet där deras storlek bestäms av hur frekvent de har använts. Klickar man på en tag kommer man till en lista med alla böcker som taggats med just den termen. Biblioteket kan med en enkel inställning välja om det ska vara helt fritt att tagga, eller om taggarna ska godkännas av biblioteket innan de visas. Jag har valt det förstnämnda alternativet. Det är dock väldigt enkelt att i efterhand plocka bort olämpliga taggar om sådana skulle förekomma. Man behöver vara inloggad för att kunna tagga, så biblioteket kan även se vem som är upphovsman till en tag.

Att dela på Facebook går till precis som vanligt och funktionen fungerar problemfritt. Jag har använt mig en del av den och fått en och annan kommentar om de böcker jag tipsat om. Självklart är det ju också ett sätt att få fler att upptäcka opacen. Detta borde kunna vara effektivt på en mindre skola som Munkagårdsgymnasiet, där en stor del av eleverna är vänner med varandra på Facebook.

Tre väldigt bra funktioner alltså för att få till en mer levande opac! Fram tills nu har det dessvärre i princip bara varit jag som utnyttjat dessa funktioner i Munkagårdsgymnasiets katalog. För att råda bot på detta var jag nyligen ute i några klasser som läst böcker inom temat Afrika och lät dem göra en uppgift som gick ut på att kommentera, tagga och tipsa på Facebook om den bok de läst. Detta fungerade bra och delar av resultatet kan vi se här:

De senaste kommentarerna är tillgängliga via en länk under opacens sökfält.

Samma sak gäller för Taggmolnet, som nu växt rejält.

Här är ett exempel på en bok som många elever har läst, taggat och kommenterat. 

Jag tror inte att alla tipsade om sina böcker via Facebook, men några gjorde det i alla fall och skrev kommentarer till sina tips. Denna del av uppgiften går ju inte att se resultatet av på samma sätt som kommentarer och taggar, men jag kommer att försöka återkoppla lite genom att fråga elever om de fick någon respons från sina Facebookvänner.

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag inte har några illusioner om att stora horder av elever frivilligt kommer att utnyttja möjligheterna att kommentera, tagga och dela. Jag har också fått intrycket att det kan vara svårt att få speciellt många låntagare att använda liknande funktioner på folkbibliotek. Fördelen med att vara ett skolbibliotek är att möjligheter finns att integrera biblioteket i undervisningen och på så vis ”tvinga” sina låntagare att använda opacens olika funktioner. Det tänker jag fortsätta med.

/Gustaf Erling – Bibliotekarie, Munkagårdsgymnasiet