Sidverktyg

KIB och framtidens bibliotekssystem – en projektrapport

Carl Gornitzki på Karolinska Institutets Bibliotek (KIB) har skrivit en rapport från det projekt de genomförde 2011 för att undersöka om de skall upphandla ett nytt bibliotekssystem, välja open source, egenutveckla, behålla Milennium eller välja en annan väg. Alternativen blir i slutändan att välja Koha (som man också provkört) eller att behålla Millennium. Det som projektgruppen anser talar för Koha är:

 • Kontroll över KIB:s systemarkitektur.
 • Leverantörsoberoende.
 • Lättare att anpassa biblioteksnära system.
 • Lättare att öppna upp systemet och dra nytta av andra datakällor.
 • Slipper de tekniska begränsningar som Millennium innebär.
 • Kostnad för support och underhåll minskar.
 • Ger värdefull erfarenhet av att arbeta med öppen källkod.
 • Möjlighet att skaffa samarbetspartners för utveckling nationellt och globalt.
 • Gör KIB till en föregångare

Det som gruppen anser talar för att behålla Millennium är:

 • Det ger tid att vänta och se vad som händer med nya produkter och hur andra väljer.
 • Det ger tid att se om befintlig leverantör kan erbjuda ett enklare system till en lägre pris.
 • Man tar inga risker och det blir ingen omställning för personal eller kunder.

Gornitzki, Carl (2011). KIB och framtidens bibliotekssystem – en projektrapport. http://kib.ki.se/userfiles/slutrapport_koha.pdf [2012-03-11] S. 11-12

För närvarande har man valt att avvakta, men det ser inte ut att vara någon tvekan om vilken väg man vill gå den dagen det är dags för ett byte. Man skall heller inte förvånas över att valet är svårt. Det är alltid en tröskel att ställa om – särskilt när det gäller en så stor del som ett verksamhetskritiskt datasystem. Som de skriver i rapporten måste organisationen vara i rätt läge för att göra ett sådant byte.

Ett litet missförstånd har smugit sig in i resonemanget om ägandeskap på sidan 8 som jag gärna kommenterar. Det stämmer att Munkagård köper mjukvaran som tjänst men Libriotech har dels yrkat på att vi skall ha en klausul i kontraktet som gör det möjligt för oss att plocka ut databasen och börja drifta själva/hos någon annan. Det vi inte har tillgång till är den server som systemet kör på. Den källkod som servern kör är dock den publikt tillgängliga som finns via koha-community.org. Vi har alltså tillgång både till databasen och källkoden – och har dessutom gjort lite utveckling som finns med i Koha sedan version 3.4. Carl kan dock inte klandras för missförståndet – det fanns en otydlig formulering på Libriotechs webbplats som numera är korrigerad.

Summa summarum så verkar KIB tycka att Koha är det bästa alternativet men att man inte byter system i en handvändning. Jag håller personligen med dem. Om det är fler som håller med så hör av er – vi har en kommun som funderar på Koha och med folk- och akademiska bibliotek ombord kunde vi söka projektmedel från KB.