Sidverktyg

Koha-föreläsning på BHS den 3 oktober 2011

För en månad sedan hade jag förmånen att få föreläsa om Koha en eftermiddag på Bibliotekshögskolan i Borås. Jag fick träffa en klass som valt att läsa om biblioteksdatasystem och de var mycket intresserade av utvecklingsmodellen och licensen för Koha.

Bland det roligaste som hände under eftermiddagen var när vi valde att lägga om kursen en aning en aning och en av eleverna fick sätta sig med systemet om gissa hur uppgifter jag och hennes klasskamrater föreslog skulle lösas. Det visade sig att hon klarade det galant och bland de som arbetat med andra system tidigare vann systemet gillande. Bland de uppgifter som utfördes var att lägga till låntagare, byta ut lånekort och att stänga av visningen av framsidesbilder i OPAC:en i systemparametrarna.

Föreläsningen var på engelska men en del av det resonemang som fördes återanvände jag i ett gästinlägg hos Peter Alsbjer om makten över bibliotekens infrastruktur. Det bifogas nedan som ett Youtube-klipp. I övrigt finns mina bilder här i PDF-format komplett med mina egna anteckningar.