Sidverktyg

”Folkpost på tre sekunder” – synk mot Libris

Några ytterligare ord om möjligheten att få omedelbar leverans av bibliografiska poster till Koha via Libris. Idag har Libris två huvudsätt att exportera poster till lokala system:

  • Hämta enskilda poster manuellt (Z39.50) – Koha innehåller en Z39.50 server och klient så här finns inget problem att hämta de poster man vill ha manuellt. Man kan såklart också para detta med att använda tekniker för att prenumerera på uppdateringar av posterna. Det här fungerar även för de som inte är Libris-bibliotek (som t.ex. Munkagård idag).
  • Poster i klump varje natt (Batchexport) – Även detta är en befintlig teknik hos Libris idag. Man behöver dock (vad jag vet) vara Libris-bibliotek för att Libris skall veta vilka poster som skall skickas till vem. Här kan det handla om poster som knutits till biblioteket vid beställning hos bokhandel lika väl som uppdaterade poster.

Bägge dessa sätt har sina problem i en situation när man t.ex. skall reservera en bok man köper på inköpsförslag. I det första fallet är risken att det inte finns någon post att importera och i det andra fallet är risken att man glömmer bort att göra reservationen nästa dag när posten kommit in i det lokala systemet. Lösningen är ett snabbare flöde av poster som även inkluderar möjligheten för nätbokhandlarna att automatiskt skapa förhandsposter utifrån sin data när det inte finns färdiga poster i Libris. Det vill Libris främst göra på något av följande sätt:

  • Det lokala systemet tjatar på Libris med jämna mellanrum (OAI PMH) – Med detta protokoll man man söka efter uppdateringar och nya poster med de intervall man tycker är lämpligt. Exempelvis var tionde sekund. Det här löser alla problem, men med den lilla nackdelen att det inte är så elegant i en teknikers ögon att ständigt fråga efter nya versioner.Vad gäller Kohas förutsättningar så finns det en OAI PMH-server som låter andra bibliotek hämta poster från det lokala systemet över protokollet, men en klient saknas än så länge. Det är för all del ingenting svårt att bygga, men än har ingen haft behov av det då Z39.50 fungerar tillräckligt väl. Det här skulle dock lösa sig med hjälp av ett litet program som Libris funderat på att bygga. Dess enda funktion är att sköta tjatandet på Libris server och ge tillbaka vanliga marc-filer till det lokala systemet. Det här programmet kan användas av alla typer av bibliotek eftersom marc-filerna man får av det är i standardformat. Att få detta program att rulla med Koha är beräknat till 4-5 timmars konsultarbete. Att bygga det som en generell funktion i Koha som alla kan använda tar dock lite mer tid.
  • Libris underrättar det lokala systemet när det finns ny information att hämta (Pubsubhubbub) – Detta är verkligen protokollet med det roliga namnet och det är en teknik som Google skapat för att undvika det ständiga ”tjatandet” på olika webbservrar. I korthet är det ett sätt att underrätta en prenumerant om att det finns nytt material att hämta. Det här snabbar upp processen ytterligare och gör att man kan nå visionen ”Folkpost på tre sekunder”. Fördelningen blir då att bokhandeln får en sekund på sig att prata med Libris som i sin tur har en sekund på sig att hantera den input servern får och sedan underrätta det lokala systemet som har den sista sekunden på sig att hämta posten. Det betyder att posterna finns i såväl Libris som det lokala systemet innan man hunnit bläddra sig från sin upphandlade medieleverantörs nätbokhandel till det lokala systemet.