Sidverktyg

Att använda vår Facebookintegration (som funkar för annat också)

Vi har utvecklat en tidigare nämnd integration mellan Koha och externa tjänster som Facebook med hjälp av vår konsult Libriotech. Sedan version 3.4 av Koha är den en del av den officiella distributionen. Det gör att jag känner ett visst ansvar för att visa på potentialen i funktionen.

Själva använder vi just nu funktionen för att posta tips till Facebook från ”Mina lån”-vyn, men eftersom man har friheten att själv välja vad man använder funktionen till kan man integrera med alla möjliga tjänster. Såhär kan dock en grundläggande Facebookpostning se ut:

1) Logga in i personalgränssnittet med en användare som har admin-behöriget. Klicka på ”System preferences” för att komma till systemparametrarna.

Notera också möjligheten att skriva nyheter till personalgränssnitt (samt opacens förstasida) som visas längst till vänster när personalen loggar in. Det är inte ämnet för dagen, men gör det enkelt att komplettera ett intranät med information i bibliotekssystemet som personalen använder större delen av dagen.

2) Sök efter ”mysummaryhtml” bland systemparametrarna och klicka på ”Click to edit”.

Den korrekta benämningen på systemparametern är ”OPACMySummaryHTML” men söksträngen ovan ger en direkt träff medan den korrekta termen också ger träff på andra parametrar för Opacen. Det går såklart också att bläddra sig fram till parametern via flikarna i vänsterspalten. Det är då långt ner i ”Appearance”-sektionen under OPAC-fliken man hittar den.

3) Fyll i lämplig HMTL för det du vill göra och klicka ”Save all OPAC preferences”. Jag använde följande kod för en enkel integration med Facebook.

<a href=”http://www.facebook.com/share.php?u=http://munkagard.bibkat.no/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber={BIBLIONUMBER}”>Tipsa på Facebook</a>

Den här koden kan man kopiera och använda i sin egen katalog om man bara byter ut munkagard.bibkat.no mot adressen till sin egen opac. Gör man en bildlänk blir det såklart snyggare, men kom då ihåg att peka på en bild som verkligen ligger kvar. Förslagsvis en bild som man laddad upp till sin Koha-server.

Så långt allt väl, men funktionen är så generellt byggd att det inte finns några hinder för att integrera mot fler tjänster eller att bygga någonting helt annat. Kanske vill man integrera mot något eget system man har byggt eller posta till något bokcommunity eftersom biblioteket inte sparar vad man läst tidigare? I det senare fallet skulle koden kunna se någonting i stil med:

<a href=”http://www.pahittadbokklubb.se/share.php?ISBN={ISBN}&title={TITLE}&author={AUTHOR}”>Spara i min läslista på ”Den fantastiska bokklubben”</a>

Den som programmerat för webben tidigare känner sig antagligen redo för att skapa egna integrationer vid det här laget, men för normala personer ;) kan det vara på sin plats att förklara vad som händer.

När man aktiverar ”OPACMySummaryHTML” skapas en extra kolumn i ”Mina lån”-sidan i Opacen där biblioteket kan lägga egen HTML-kod. Till sin hjälp har man de fyra variablerna {AUTHOR}, {TITLE}, {ISBN} och {BIBLIONUMBER} som man kan infoga i HTML-koden och ersätts med det faktiska värdet för varje lån när sidan skickas till användaren. När användaren får sidan är alltså {TITLE} ersatt med t.ex. ”Det röda trädet” om personen i fråga lånat Shun Tans nya.

För att summera är den här funktionen ett sätt att plocka ihop fyra specifika bitar information om varje bok som är utlånad och låta användaren skicka dessa till webbtjänster utanför bibliotekskatalogen. Vad som händer med dem där är upp till den mottagande tjänsten. Funktionen är skapad inom delprojektet ”Egna kreativa arenor” i Digital delaktighet som ett sätt att låta biblioteksanvändarna ta med sig informationen om sin läsning till sina egna arenor snarare än att låsa in det på bibliotekets webb.