Sidverktyg

Att spontant kunna finslipa sitt system

Gustaf på Munkagårdsgymnasiet påpekade att det är trist att klicka på fliken för kommentarer i opacen och upptäcka att det inte finns några. Den fliken som är förvald (bestånd) visar dock på ett förtjänstfullt sätt hur många exemplar som finns – ex. Bestånd (2). Gustaf ville ha något liknande för kommentarerna och vår konsult lade en begäran i Bugzilla som utvecklarna använder för att kommentera eftersom det inte var så prioriterat att vi ville köpa utveckling av det. Efter någon dag fick dock Magnus för sig att hugga tag i det utan betalande kund så nu kommer funktionen alla de 1200+ Koha-biblioteken tillgodo. Det roliga med den här historien är att den visar hur den som kan koda Perl kan göra spontana förbättringar av sitt bibliotekssystem. Högskolebiblioteket i Halmstad har en liknande sits med sitt egenutvecklade ProBib och det är uppskattat att personalen kan resonera på fikat om önskade ändringar med sina kollegor som driftar och utvecklar systemet.

Man kan tycka att det inte är så stor skillnad på att betala med sin arbetstid och göra ändringar själv eller att betala med pengar och låta det företag man köper sitt bibliotekssystem av sköta utvecklingen. Problemet är bara att om företaget inte vill utveckla systemet åt det håll man ber (för att det t.ex. minskar incitamentet att köpa en dyrare tilläggsmodul) har man inte möjlighet att göra det själv.