Sidverktyg

Att digitalisera verksamheten

Jag fick nyss ett mail från Gustaf som bekräftade att låntagarregistret fungerar som det skall. Skönt, men bäst är att han redan har praktisk nytta av det då han skall maila ut påminnelser. Det som är lite speciellt med Munkagårdsgymnasiets bibliotek som är projektbibliotek är att man aldrig tagit det tidigare bibliotekssystemet i full drift utan bara använt det som katalog. Saker som utlåning och återlämning sker därför via ett system med papperskort. Eftersom projektet syftar till att överlämna ett komplett och fungerande system är projektet alltså lika mycket ett projekt om själva Koha (ur projektets synvinkel) som om att införa IT-stöd (ur bibliotekets synvinkel).

Jag är inte särskilt förvånad att man inte fått igång sitt gamla system fullt ut. Som mest har jag för mig att man sammanlagt haft en heltidstjänst att förfoga över och i dagsläget tror jag det är en halvtidstjänst för en person. I det läget får man välja mellan att hålla öppet med cirkulationen på papperslappar eller att stänga för att grotta ner sig och försöka få igång systemet.