Sidverktyg

Öppen projektdagbok

Projektrapporten från det föregående projektet.

Det här projektet är en fortsättning på projektet ”Initialtest av biblioteksdatasystemet Koha” på Region Halland som resulterade i rapporten ”Duger? Det är ett jättebra system!” [PDF, 1.6MB].

Syftet är att analysera systemet djupare och få erfarenheter av daglig drift på ett svenskt bibliotek genom att implementera Koha på ett gymnasiebibliotek som idag saknar såväl cirkulation som opac. Projektet är alltså i lika hög grad ett sätt att skapa praktisk nytta för det deltagande biblioteket.

Den här bloggen kommer att fungera som nav i dokumentationen av projektet med flera korta postningar om det dagliga projektarbetet. Erfarenheterna summeras sedan till mer strukturerade postningar på Regionbibliotek Hallands blogg samt i en projektrapport.

Efter nyår kommer bloggen troligen att flytta till en server som vi själva administrera och då få en ny adress – jag berättar när det i så fall är dags.

Välkomna med frågor och reflektioner i kommentarerna eller dirket till mig på e-post: viktor.sarge[snabela]regionhalland.se

Hälsningar/Viktor Sarge – Projektledare
Utvecklare – Digitala biblioteksmiljöer
Region Halland

Edit 23 feb 2011: Uppdaterade länkarna så de pekar på vår nya webbplats och blogg.