Sidverktyg

Om projektet

Projektet ”Digital delaktighet” kombinerar samhällsnytta med praktisk nytta för biblioteken. Målet för projektet är att överbrygga den digitala klyftan genom att skapa positiva möten med teknik som inkluderar de som vanligtvis står utanför IT-användningen. Det görs genom delprojekt som berör fyra arenor:

  • Det fysiska biblioteket
  • Det fysiska samhället
  • Den egna webbplatsen och katalogen
  • Internet

I dagsläget är fyra olika delprojekt planerade:

  • Digitala skyltar – det fysiska biblioteket. Här handlar det om att såväl exponera hela samlingarna med digitalt material, under inköp, utlånat som browsingstöd genom boktips på det som står inne på hyllorna.
  • Ludisering av informationsflöden – det fysiska biblioteket. Att göra avancerade gränssnitt mer lekfulla och roliga att använda. Konkret är vi i starten av ett projekt kring språkstimulerande arbete med digitala sagor som publiceras på en särskild plattform (t.ex. sagoskärm) i biblioteket.
  • Mobil upptäckarglädje – det fysiska samhället. Mobiltelefonen har ju ett stort genomslag i alla åldersgrupper och är en transparent teknik som de flesta är trygga med. Vi planerar att utnyttja detta genom att skylta litterärt intressanta platser med ett nummer man ringer för att höra specialkomponerade informationsspotar. Tekniken används idag för ren turistinformation.
  • Egna kreativa arenor – Vi bygger en boktipsintegration mellan katalogen och Facebook för att synliggöra det litterära samtalet för fler. Det skapar ingångar till biblioteket hos hela den tipsandes vänskara – såväl storanvändare som icke-användare av biblioteket.

Den här projektbloggen är idag den bästa kanalen för att löpande följa projektet. På www.bibliotekihalland.se postas emellanåt även sammanfattningar av projektarbetet för den som nöjer sig med en mer översiktlig orientering.

Projektägare är Regionbibliotek Halland och projektet genomförs i samarbete med flera bibliotek i länet. Projektledare är Viktor Sarge.

Projekttiden är 2010-07-01 – 2012-06-30.