Sidverktyg

Källkoden för ”Digitala sagor” finns nu på Github

Alla som är intresserade kan nu ta del av källkoden till programmet i delprojektet ”Digitala sagor” och därmed ladda ned, använda, bygga vidare på och sprida programmet då det har en så kallad GPL-licens. Källkoden finns på regionbibliotekets Github-konto. Att använda programmet direkt från källkoden kräver dock lite pill med att installera Python och nödvändiga kringbibliotek som PyGame. Jag kommer därför så småningom att även ordna en kompilerad version så att den som har en Windowsmaskin kan köra direkt från en .exe fil. Återkommer så småningom om detta.