Sidverktyg

Digitala sagor/berättelser i Hylte!

En tisdag i mars åkte Maria Ehde Andersson och Eiler Jansson till Hylte för att delta i en workshop om hur man kan skapa digitala sagor/berättelser med barn. På Örnaskolans bibliotek tog skolbibliotekarie Maria Johansson emot och ett antal pedagoger på skolan slöt också upp.

Digitala sagor är korta berättelser som barnen hittar på och illustrerar med bilder och ljud för att sedan visa på en digital skärm. Bilderna kan vara teckningar som barnen har gjort eller foton av olika saker i skiftande miljöer. Möjligheten att fotografera saker brukar särskilt uppskattas av de barn som inte tycker om att rita. De kan då illustrera sin saga med leksaker, gosedjur med mera – endast fantasin sätter gränser! Dessa saker kan fotograferas i olika vinklar och på olika avstånd för att visuellt skapa liv och dramatik i berättelsen. Sagorna läses och spelas in, eventuellt tillsammans med olika ljudeffekter, med hjälp av ett ljudredigeringsprogram. När de sedan är klara kan man med hjälp av pekskärmsteknik välja vilken saga man vill lyssna på. Själva skärmarna finns på Örnaskolans bibliotek och Hylte folkbibliotek och alla sagor är tänkta att finnas kvar år från år, så även när barnen är äldre kan de om de vill återvända till sin saga och titta/lyssna på den.

Vi började träffen med att fika och därefter tog Viktor Sarge vid med att prata lite kort om projektet och dess syfte, som är att nå teknikovana i alla åldrar.  Veronica Grönte, grundskollärare och fortbildningsledare, berättade sedan om dramaturgins struktur som kan liknas vid en röd tråd, vars ändar bör knytas ihop på slutet. I början av en berättelse finns en fråga; ”hur ska det gå?” och i slutet får den sitt svar; ”så gick det!”. En annan bild av hur en berättelse är uppbyggd var en hinderbana  med en början, en mitt och ett slut. Veronica visade oss hur man kan skapa en berättelse på ett enkelt sätt, med bara en eller ett par meningar, med hjälp av ett så kallat hinderschema. I berättelsen finns en huvudkaraktär, en huvudkonflikt och en lösning. Samtidigt kan fakta vävas in på ett naturligt sätt som är lätt att förstå.

När man arbetar med digitala berättelser bör man börja med den grundläggande berättarstrukturen och utgå från ”gå över gatan”-sagan. Det är en berättelse som bygger på ett mycket enkelt scenario där någon ska gå över en gata, men stöter på ett problem som sedan får sin lösning. Att få en sådan enkel berättelse att utgå ifrån skapar trygghet och frigör den egna fantasin. Det kan annars vara lätt att låsa sig av prestationsångest. Att det fungerar på detta sätt kunde vi vuxna intyga (kanske vuxna till och med behöver det särskilt!);  ”gå över gatan”-sagan underlättade att komma på egna varianter. Efter denna föredömliga introduktion av Veronica fick vi alla skapa våra egna sagor, rita/fotografera och ljudsätta med våra röster. Fantasin och kreativiteten flödade och resulterade i små spännande sagor. En handlade om dinosaurien som längtade efter att träffa stjärnan på himlen, men inte visste hur. En annan om katten som skulle gå och leka med sin kompis spindeln men blev hindrad av en buss på vägen. Den tekniska hjälpen med att sedan scanna in bilderna och spela in ljud stod Viktor för. Dagen avslutades med filmvisning av alla våra sagor. Då visade Maria J även några av skolbarnens fina sagor. Imponerande! En lärare som hade arbetat med sagorna i sin klass kunde också vittna om att hans elever på detta sätt fått en större fantasi.

Summa summarum; en både rolig, kreativ och lärorik dag!

Vill du veta mer om digitala sagor/berättelser, kontakta Viktor Sarge viktor.Sarge@regionhalland.se

Veronica Grönte, www.forfattarskolan.se

Utlagt av Maria Ehde Andersson