Sidverktyg

Inga nyheter är goda nyheter

Just nu råder så febril verksamhet att vi inte hunnit rapportera särskilt mycket från processen på sistone. Statusen för de olika projekten är som följer:

Egna kreativa arenor – en koppling mellan bibliotekssystemet Koha och externa tjänster som t.ex. Facebook och Twitter är klar och tillgänglig för Kohabibliotek världen över sedan version 3.4 av Koha. Just nu samlar vi på oss statistik för att kunna följa upp användningen på Munkagårdsgymnasiet.

Ludisering av informationsflöden – Det program för pekskärmar som vi utvecklat är nära nog klart och skall bara finslipas lite och ges passande grafik. I sagorummet på Hylte bibliotek kommer samma konstnär som gjort sagorummet att skapa grafiken samtidigt som en duktig slöjdare skapar den ”möbel” som skärmen skall integreras i. På det skolbibliotek i Hylte som också kommer att ha en skärm får utrustningen en stramare utformning som bättre passar rummets uttryck. Administrationsgränssnittet där man skapar de digitala sagorna är också nära färdigställande.

Digitala skyltar – Här har vi en viktig deadline när Varbergs nya kulturhus Komedianten invigs den 14 januari. Därför är mycket fokus just nu på de här programmen. Det blir både ett publikt gränssnitt som skördar information från bl.a. bibliotekssystemet och bloggar för att exponera på pekskärmar i rummet samt ett administrationsgränssnitt för personalen. IT-bibliotekarien jobbar för all del utan problem med textfiler för att administrera systemet idag, men planen är att skapa ett grafiskt administrationsgränssnitt innan vi släpper programmet.

Mobil upptäckarglädje – Inspelning av ljudspotar och utformning av de fysiska skyltarna pågår för fullt och avtal om den tekniska plattformen är på plats.